[Tổng hợp] 9 Bể xử lý nước thải được sử dụng phổ biến hiện nay

Bể xử lý nước thải là một phần quan trọng trong hệ thống xử lý nước, giúp loại bỏ các chất ô nhiễm và đảm bảo nước thải được xử lý an toàn trước khi được thải ra môi trường. Dựa vào loại nước thải (sinh hoạt hoặc công nghiệp) hay công nghệ xử lý, bể xử lý có thể có nhiều thiết kế khác nhau.

Nguyên lý hoạt động của bể xử lý nước thải

Nguyên lý hoạt động của bể xử lý nước thải là dựa trên các quá trình vật lý, hóa học và sinh học để loại bỏ các chất ô nhiễm khỏi nước thải. Các quá trình này có thể được thực hiện đơn lẻ hoặc kết hợp với nhau để đạt được hiệu quả xử lý cao nhất.

Bể xử lý nước thải

Quá trình vật lý

Các quá trình vật lý được sử dụng để loại bỏ các chất ô nhiễm lơ lửng, không tan trong nước. Các quá trình này bao gồm:

 • Lắng: Sử dụng trọng lực để lắng đọng các chất rắn lơ lửng.
 • Lọc: Sử dụng các vật liệu lọc để loại bỏ các chất rắn lơ lửng, chất ô nhiễm hữu cơ,…
 • Tách pha: Sử dụng các phương pháp vật lý để tách các pha khác nhau của nước thải, chẳng hạn như pha nước và pha dầu.

Quá trình hóa học

Các quá trình hóa học được sử dụng để loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ, vô cơ, kim loại nặng,… Các quá trình này bao gồm:

 • Keo tụ: Sử dụng các hóa chất keo tụ để kết tủa các chất rắn lơ lửng.
 • Hấp phụ: Sử dụng các vật liệu hấp phụ để loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ, vô cơ, kim loại nặng,…
 • Oxy hóa: Sử dụng các hóa chất oxy hóa để phân hủy các chất ô nhiễm hữu cơ.
 • Hạ phèn: Sử dụng các hóa chất để loại bỏ các chất sắt, mangan,…

Quá trình sinh học

Các quá trình sinh học được sử dụng để phân hủy các chất ô nhiễm hữu cơ bằng cách sử dụng các vi sinh vật. Các quá trình này bao gồm:

 • Xử lý nước thải sinh học hiếu khí: Sử dụng các vi sinh vật hiếu khí để phân hủy các chất ô nhiễm hữu cơ.
 • Xử lý nước thải sinh học kỵ khí: Sử dụng các vi sinh vật kỵ khí để phân hủy các chất ô nhiễm hữu cơ.
 • Xử lý nước thải sinh học kết hợp hiếu khí và kỵ khí: Kết hợp cả hai loại vi sinh vật hiếu khí và kỵ khí để phân hủy các chất ô nhiễm hữu cơ.

Tùy thuộc vào nguồn gốc nước thải và các yêu cầu về chất lượng nước thải đầu ra, các quá trình xử lý nước thải khác nhau sẽ được lựa chọn để sử dụng.

Các loại bể xử lý nước thải

Bể xử lý nước thải có thể được phân loại theo nguồn gốc nước thải hoặc theo công nghệ xử lý.

Phân loại theo nguồn gốc nước thải

Hệ thống bể xử lý nước thải sinh hoạt
 • Bể xử lý nước thải sinh hoạt: Là loại bể xử lý nước thải được sử dụng để xử lý nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình, khu dân cư,… Nước thải sinh hoạt thường chứa các chất ô nhiễm hữu cơ, chất rắn lơ lửng,…
 • Bể xử lý nước thải công nghiệp: Là loại bể xử lý nước thải được sử dụng để xử lý nước thải công nghiệp của các nhà máy, xí nghiệp,… Nước thải công nghiệp thường chứa các chất ô nhiễm hữu cơ, chất vô cơ, kim loại nặng,…
 • Bể xử lý nước thải nông nghiệp: Là loại bể xử lý nước thải được sử dụng để xử lý nước thải chăn nuôi, trồng trọt,… Nước thải nông nghiệp thường chứa các chất ô nhiễm hữu cơ, chất dinh dưỡng,…
 • Bể xử lý nước thải y tế: Là loại bể xử lý nước thải được sử dụng để xử lý nước thải y tế của các bệnh viện, phòng khám,… Nước thải y tế thường chứa các chất ô nhiễm hữu cơ, vi khuẩn, virus,…
 • Bể xử lý nước thải nguy hại: Là loại bể xử lý nước thải được sử dụng để xử lý nước thải nguy hại, như nước thải từ các nhà máy hóa chất, nhà máy sản xuất thuốc,… Nước thải nguy hại thường chứa các chất ô nhiễm độc hại, có thể gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Phân loại theo công nghệ xử lý

Bể xử lý nước thải sinh học

– Bể xử lý nước thải sinh học: Là loại bể xử lý nước thải sử dụng các vi sinh vật để phân hủy các chất ô nhiễm hữu cơ. Các bể xử lý nước thải sinh học có thể được phân loại thành các loại sau:

 • Bể xử lý nước thải sinh học hiếu khí (Bể Aerotank): Sử dụng các vi sinh vật hiếu khí để phân hủy các chất ô nhiễm hữu cơ.
 • Bể xử lý nước thải sinh học kỵ khí: Sử dụng các vi sinh vật kỵ khí để phân hủy các chất ô nhiễm hữu cơ.
 • Bể xử lý nước thải sinh học kết hợp hiếu khí và kỵ khí: Kết hợp cả hai loại vi sinh vật hiếu khí và kỵ khí để phân hủy các chất ô nhiễm hữu cơ.

– Bể xử lý nước thải hóa học: Là loại bể xử lý nước thải sử dụng các hóa chất để loại bỏ các chất ô nhiễm. Các bể xử lý nước thải hóa học có thể được phân loại thành các loại sau:

 • Bể xử lý nước thải hóa lý: Sử dụng các hóa chất để loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ, chất vô cơ, kim loại nặng,…
 • Bể xử lý nước thải keo tụ: Sử dụng các hóa chất keo tụ để loại bỏ các chất rắn lơ lửng.
 • Bể xử lý nước thải hấp phụ: Sử dụng các vật liệu hấp phụ để loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ, chất vô cơ, kim loại nặng,…

– Bể xử lý nước thải vật lý: Là loại bể xử lý nước thải sử dụng các phương pháp vật lý để loại bỏ các chất ô nhiễm. Các bể xử lý nước thải vật lý có thể được phân loại thành các loại sau:

 • Bể lắng: Sử dụng trọng lực để lắng đọng các chất rắn lơ lửng.
 • Bể lọc: Sử dụng các vật liệu lọc để loại bỏ các chất rắn lơ lửng, chất ô nhiễm hữu cơ,…
 • Bể tách pha: Sử dụng các phương pháp vật lý để tách các pha khác nhau của nước thải, chẳng hạn như pha nước và pha dầu.

Tùy thuộc vào nguồn gốc nước thải và các yêu cầu về chất lượng nước thải đầu ra, các loại bể xử lý nước thải khác nhau sẽ được lựa chọn để sử dụng.

Ứng dụng của bể xử lý nước thải

Bể xử lý nước thải được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sau:

 • Trong sinh hoạt: Bể xử lý nước thải sinh hoạt được sử dụng để xử lý nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình, khu dân cư,… Nước thải sinh hoạt thường chứa các chất ô nhiễm hữu cơ, chất rắn lơ lửng,… Sau khi được xử lý, nước thải sinh hoạt có thể được tái sử dụng cho các mục đích khác, chẳng hạn như tưới cây, rửa xe,…
 • Trong công nghiệp: Bể xử lý nước thải công nghiệp được sử dụng để xử lý nước thải công nghiệp của các nhà máy, xí nghiệp,… Nước thải công nghiệp thường chứa các chất ô nhiễm hữu cơ, chất vô cơ, kim loại nặng,… Sau khi được xử lý, nước thải công nghiệp có thể được tái sử dụng cho các mục đích khác, chẳng hạn như sản xuất, tưới cây,…
 • Trong nông nghiệp: Bể xử lý nước thải nông nghiệp được sử dụng để xử lý nước thải chăn nuôi, trồng trọt,… Nước thải nông nghiệp thường chứa các chất ô nhiễm hữu cơ, chất dinh dưỡng,… Sau khi được xử lý, nước thải nông nghiệp có thể được sử dụng để tưới tiêu cho cây trồng, hoặc để nuôi trồng thủy sản,…
 • Trong y tế: Bể xử lý nước thải y tế được sử dụng để xử lý nước thải y tế của các bệnh viện, phòng khám,… Nước thải y tế thường chứa các chất ô nhiễm hữu cơ, vi khuẩn, virus,… Sau khi được xử lý, nước thải y tế có thể được thải ra môi trường mà không gây ô nhiễm.

Trong xử lý nước thải nguy hại: Bể xử lý nước thải nguy hại được sử dụng để xử lý nước thải nguy hại, như nước thải từ các nhà máy hóa chất, nhà máy sản xuất thuốc,… Nước thải nguy hại thường chứa các chất ô nhiễm độc hại, có thể gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Sau khi được xử lý, nước thải nguy hại có thể được tái sử dụng hoặc xử lý hơn nữa để loại bỏ các chất ô nhiễm nguy hại.

Tóm lại, bể xử lý nước thải là một công trình quan trọng trong việc xử lý nước thải, nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.

Kết luận

Bể xử lý nước thải là một công trình quan trọng trong việc xử lý nước thải, nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe con người. Bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin tổng quan về bể xử lý nước thải, bao gồm nguyên lý hoạt động, cấu tạo, các loại bể xử lý nước thải và ứng dụng của bể xử lý nước thải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *