Category Archives: Hồ sơ môi trường

Cung cấp dịch vụ hồ sơ môi trường, đăng ký hồ sơ môi trường, thủ tục cấp phép, thay đổi, gia hạn hồ sơ môi trường….

Quy định mới về sử dụng dữ liệu môi trường phải trả phí

Trong bối cảnh nhu cầu khai thác và sử dụng dữ liệu môi trường ngày ...

Trình tự thực hiện ủy quyền Ban quản lý khu công nghiệp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Ủy quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho Ban ...

Giải pháp đánh giá tác động môi trường của lò đốt hiệu quả

Trong bối cảnh phát triển công nghiệp hiện đại, việc đánh giá tác động môi ...

Niêm yết mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Trong ngành quản lý môi trường, việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động ...

Các đối tượng nào cần phải thực hiện đăng ký môi trường?

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của mỗi tổ chức, cá nhân. Việc ...

Chi tiết phân loại dự án đầu tư khi thực hiện giấy phép môi trường

Hiểu rõ phân loại dự án đầu tư theo môi trường là bước quan trọng ...

Mẫu giấy phép môi trường theo quy định mới nhất 2024

Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ...

Quy trình vận hành thử nghiệm sau khi có GPMT

Vận hành thử nghiệm sau khi có GPMT là giai đoạn quan trọng để đánh ...

Quy định mức phí thẩm định cấp giấy phép môi trường 2024

Hiện nay, giấy phép môi trường không chỉ là một yêu cầu pháp lý mà ...

Dịch vụ làm giấy phép môi trường tại Nghệ An uy tín 2024

Bạn đang có nhu cầu xin cấp giấy phép môi trường cho hoạt động sản ...