Các đối tượng nào cần phải thực hiện đăng ký môi trường?

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của mỗi tổ chức, cá nhân. Việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, trong đó bao gồm việc đăng ký môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho môi trường sống và sức khỏe cộng đồng. Vậy, các đối tượng nào cần phải thực hiện đăng ký môi trường?

Quy định pháp luật về đăng ký môi trường

Quy định về đăng ký giấy phép môi trường

Luật Bảo vệ môi trường 2020 là cơ sở pháp lý chính quy định về việc đăng ký môi trường. Theo quy định của Luật, tổ chức, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực sau đây bắt buộc phải thực hiện đăng ký môi trường:

 • Dự án đầu tư: Bao gồm các dự án khai thác tài nguyên thiên nhiên, sản xuất công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, du lịch, dịch vụ,…
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Bao gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát sinh chất thải, nước thải, khí thải vượt quá ngưỡng quy định.
 • Hộ gia đình, cá nhân: Bao gồm các hộ gia đình, cá nhân从事 hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhỏ lẻ nhưng có phát sinh chất thải, nước thải, khí thải.

Ngoài ra, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về đăng ký môi trường và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cung cấp các quy định cụ thể về hồ sơ, thủ tục, thời hạn đăng ký môi trường.

Đối tượng thuộc diện phải đăng ký môi trường

Dự án đầu tư

 • Dự án đầu tư có quy mô lớn, phức tạp, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.
 • Dự án đầu tư khai thác tài nguyên thiên nhiên, sản xuất công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, du lịch, dịch vụ,…

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt với khối lượng từ 300 kg/ngày trở lên.
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát sinh nước thải sinh hoạt với lưu lượng từ 5 m3/ngày trở lên.
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát sinh khí thải với lưu lượng từ 50 m3/giờ trở lên.

Hộ gia đình, cá nhân

 • Hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhỏ lẻ nhưng có phát sinh chất thải rắn sinh hoạt với khối lượng từ 100 kg/ngày trở lên.
 • Hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhỏ lẻ nhưng có phát sinh nước thải sinh hoạt với lưu lượng từ 2 m3/ngày trở lên.
 • Hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhỏ lẻ nhưng có phát sinh khí thải với lưu lượng từ 20 m3/giờ trở lên.

Các đối tượng thuộc trường hợp miễn đăng ký môi trường?

Đối tượng được miễn đăng ký môi trường theo điều 32 Nghị Định 08/2022/NĐ-CP

Dựa vào quy định tại khoản 2 của Điều 49 trong Luật Bảo Vệ Môi Trường năm 2020 và Điều 32 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, các trường hợp sau đây không cần thực hiện thủ tục đăng ký môi trường:

– Các dự án đầu tư và cơ sở hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh mà thuộc phạm vi bí mật nhà nước;

– Các dự án đầu tư đã đi vào hoạt động và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mà không tạo ra chất thải hoặc chỉ tạo ra lượng chất thải rắn sinh hoạt ít hơn 300 kg mỗi ngày, tuân theo quản lý của chính quyền địa phương; hoặc tạo ra lượng nước thải ít hơn 05 m3 mỗi ngày, lượng khí thải ít hơn 50 m3 mỗi giờ và được xử lý ngay tại nơi phát sinh hoặc theo quy định quản lý của chính quyền địa phương.

Các đối tượng miễn đăng ký giấy phép môi trường

Danh mục dự án đầu tư cơ sở được miễn đăng ký môi trường

Theo Phụ lục XVI của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, các loại dự án và cơ sở sau đây không cần thực hiện thủ tục đăng ký môi trường:

– Các hoạt động liên quan đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, bao gồm tư vấn, chuyển giao công nghệ, giáo dục nghề nghiệp, đào tạo kỹ thuật và quản lý, cũng như các dịch vụ thông tin, marketing, và xúc tiến đầu tư, thương mại.

– Ngành sản xuất và phân phối nội dung truyền thông, bao gồm sản xuất và phát sóng chương trình truyền hình, sản xuất phim điện ảnh và video, cũng như hoạt động liên quan đến ghi âm và phát hành âm nhạc.

– Dịch vụ thương mại di động không yêu cầu cơ sở cố định.

– Các hoạt động thương mại bán lẻ sản phẩm tiêu dùng và đồ gia dụng với diện tích cửa hàng dưới 200 m².

– Dịch vụ ăn uống với không gian nhà hàng dưới 200 m².

– Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng đồ gia dụng ở quy mô cá nhân hoặc gia đình.

– Dịch vụ photocopy, cung cấp internet, và trò chơi điện tử.

– Hoạt động canh tác nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi ở quy mô cá nhân hoặc gia đình.

– Trồng cây thử nghiệm với diện tích dưới 1 hecta.

– Xây dựng nhà ở riêng lẻ cho cá nhân hoặc gia đình.

– Dự án và cơ sở nuôi trồng thủy sản ở biển, sông, suối, hoặc hồ chứa với lượng nước thải dưới 10.000 m³ mỗi ngày đêm.

Dự án đầu tư và cơ sở đáp ứng các điều kiện sau:

 • Không tạo ra khí thải cần được xử lý;
 • Không tạo ra nước thải hoặc có nước thải nhưng đã được kết nối với hệ thống xử lý nước thải tập trung có giấy phép môi trường do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
 • Không tạo ra chất thải nguy hại trong quá trình vận hành.

Bắt buộc đăng ký môi trường lại trong những trường hợp nào?

Các trường hợp bắt buộc đăng ký lại giấy phép môi trường

Các trường hợp bắt buộc phải đăng ký môi trường lại bao gồm:

 • Thay đổi về tổng quy mô, công suất: Nếu dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có thay đổi về tổng quy mô hoặc công suất sản xuất, điều này làm tăng tác động xấu đến môi trường so với nội dung đã đăng ký trước đó.
 • Thay đổi công nghệ sản xuất: Khi có thay đổi về công nghệ sản xuất mà thay đổi đó làm tăng tác động xấu đến môi trường.
 • Hết hạn giấy phép môi trường: Trong trường hợp giấy phép môi trường đã được cấp trước đó hết hạn.
 • Bổ sung ngành, nghề thu hút đầu tư: Đối với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có bổ sung ngành, nghề mới thu hút đầu tư.

Trong quá trình hoạt động, nếu có bất kỳ thay đổi nào về nội dung đã đăng ký, chủ dự án đầu tư, cơ sở cần phải đăng ký môi trường lại trước khi thực hiện các thay đổi đó. Đây là những quy định nhằm đảm bảo rằng mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh đều tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường và không gây hại cho môi trường xung quanh.

Xem thêm: Chi tiết phân loại dự án đầu tư khi thực hiện giấy phép môi trường

Kết luận

Việc đăng ký môi trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi tổ chức, cá nhân. Việc thực hiện đúng quy định về đăng ký môi trường góp phần bảo vệ môi trường sống, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy phát triển bền vững.

Bài viết này đã cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về các đối tượng nào cần phải thực hiện đăng ký môi trường, quy trình đăng ký, quyền lợi và nghĩa vụ sau khi đăng ký, cũng như một số lưu ý quan trọng. Hy vọng những thông tin này hữu ích cho bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *