Chi tiết phân loại dự án đầu tư khi thực hiện giấy phép môi trường

Hiểu rõ phân loại dự án đầu tư theo môi trường là bước quan trọng để hoàn thiện thủ tục xin cấp giấy phép môi trường. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về quy định, tiêu chí và quy trình phân loại dự án đầu tư, giúp bạn thực hiện quy trình xin cấp phép một cách nhanh chóng và chính xác.

phân loại dự án đầu tư khi thực hiện giấy phép môi trường

Các tiêu chí về môi trường khi thực hiện phân loại dự án đầu tư

Theo quy định tại Điều 28 của Luật Bảo vệ Môi trường 2020, quá trình phân loại dự án đầu tư dựa trên các tiêu chí sau:

 • Quy mô và Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Dự án có quy mô lớn hoặc thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường sẽ được đánh giá mức độ tác động đến môi trường.
 • Diện tích sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển; quy mô khai thác tài nguyên thiên nhiên: Dự án sử dụng diện tích đất lớn, đất có mặt nước, khu vực biển hoặc có quy mô khai thác tài nguyên thiên nhiên lớn cũng cần được xem xét về tác động đến môi trường.
 • Yếu tố nhạy cảm về môi trường: Bao gồm các yếu tố như khu dân cư tập trung, nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt, khu bảo tồn thiên nhiên, rừng lâm nghiệp, di sản văn hóa và thiên nhiên, đất trồng lúa nước, vùng đất ngập nước quan trọng, yêu cầu di dân và tái định cư.

Dựa trên các tiêu chí trên, dự án đầu tư được phân thành 4 nhóm: Nhóm I, II, III và IV, với dự án nhóm I đánh giá có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao nhất.

Phân loại dự án đầu tư nhóm I, II, III theo quy định

Các dự án đầu tư được phân thành các nhóm theo quy định tại Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường 2020:

Dự án đầu tư nhóm I

Dưới đây là một danh sách các dự án có nguy cơ cao gây tác động xấu đến môi trường:

 • Dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô Lớn: Các dự án trong lĩnh vực này có công suất lớn và tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Việc sản xuất và kinh doanh trong quy mô lớn thường đi kèm với việc tiêu thụ năng lượng lớn và sản xuất chất thải môi trường.
 • Dự án xử lý chất thải nguy hại: Cung cấp dịch vụ xử lý chất thải nguy hại là một trong những ngành công nghiệp có nguy cơ cao gây tác động xấu đến môi trường. Quy trình xử lý và loại bỏ chất thải này đôi khi không đảm bảo được tiêu chuẩn an toàn cho môi trường.
 • Dự án nhập khẩu phế liệu: Các dự án nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài thường sử dụng nguyên liệu đầu vào cho các quy trình sản xuất. Tuy nhiên, việc xử lý và tái chế phế liệu có thể gây ra ô nhiễm môi trường nếu không được thực hiện đúng cách.
 • Dự án với Yếu tố môi trường nhạy cảm: Các dự án trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô vừa phải nhưng có yếu tố môi trường nhạy cảm cũng có thể gây ra tác động xấu đến môi trường nếu không được quản lý và giám sát chặt chẽ.
 • Dự án không chủ yếu liên quan đến ô nhiễm nhưng có quy mô lớn: Các dự án với quy mô lớn nhưng không chủ yếu liên quan đến các hoạt động gây ô nhiễm vẫn có thể gây ra tác động tiêu cực đến môi trường, đặc biệt là đối với các hệ sinh thái và nguồn tài nguyên thiên nhiên.
 • Dự án Sử dụng đất, mặt nước, vùng ven biển: Các dự án khai thác và sử dụng đất, mặt nước, vùng ven biển với quy mô lớn hoặc vừa phải nhưng có yếu tố môi trường nhạy cảm đều cần được đánh giá kỹ lưỡng để tránh tác động xấu đến môi trường.
 • Dự án khai thác khoáng sản và tài nguyên nước: Các dự án khai thác khoáng sản và tài nguyên nước thường có quy mô lớn và có thể gây ra tác động đáng kể đến môi trường nếu không được quản lý và giám sát một cách cẩn thận.
 • Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất: Các dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất với quy mô vừa hoặc lớn cũng cần được đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo rằng các hoạt động không gây ra tác động tiêu cực đến môi trường.
 • Dự án tái định cư, di dời quy mô lớn: Các dự án có quy mô lớn liên quan đến việc tái định cư và di dời cũng có thể gây ra tác động xấu đến môi trường, đặc biệt là đối với cộng đồng và hệ sinh thái địa phương.
Phân nhóm rác thải trong thực hiện giấy phép xử lý môi trường

Dự án đầu tư nhóm II:

Dưới đây là các loại dự án có nguy cơ gây tác động tiêu cực đến môi trường, không bao gồm các dự án quy định tại khoản 3 của Điều này:

 • Dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô vừa phải: Các dự án trong lĩnh vực này có thể ảnh hưởng đến môi trường thông qua quá trình sản xuất và vận hành, dù không quá lớn.
 • Dự án với yếu tố môi trường nhạy cảm: Các dự án nhỏ có thể không có quy mô lớn, nhưng với yếu tố môi trường nhạy cảm, chúng vẫn có thể gây ra tác động không mong muốn.
 • Dự án không gây ô nhiễm nhưng có yếu tố môi trường nhạy cảm: Các hoạt động không gây ô nhiễm trực tiếp, nhưng vẫn cần được xem xét vì tác động tiềm ẩn đến môi trường.
 • Dự án sử dụng đất, vùng nước hoặc vùng ven biển với quy mô vừa hoặc nhỏ: Những dự án này có thể gây ảnh hưởng đến các hệ sinh thái địa phương và tài nguyên tự nhiên.
 • Dự án khai thác tài nguyên với yếu tố môi trường nhạy cảm: Các hoạt động khai thác có thể gây ra tác động lớn đến môi trường, đặc biệt là khi diễn ra trong môi trường nhạy cảm.
 • Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất: Những dự án này có thể ảnh hưởng đến cảnh quan và sinh thái địa phương.
 • Dự án tái định cư, di dời với quy mô vừa phải: Tuy không lớn, nhưng những dự án này vẫn cần được xem xét kỹ lưỡng để tránh tác động tiêu cực đến môi trường và cộng đồng.

Dự án đầu tư nhóm III:

Các dự án trong phạm vi này được đánh giá có mức độ rủi ro thấp đối với tác động tiêu cực đến môi trường, trừ những dự án được quy định cụ thể tại Khoản 3 và Khoản 4. Các loại dự án bao gồm:

 • Dự án trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô nhỏ.
 • Các dự án không chủ yếu liên quan đến hoạt động gây ô nhiễm môi trường, nhưng vẫn phát sinh nước thải, bụi, hoặc khí thải cần phải được xử lý và quản lý theo quy định về quản lý chất thải.

Dự án đầu tư nhóm IV

 • Đây là các dự án không mang nguy cơ gây tác động tiêu cực đến môi trường, bao gồm cả những dự án không nằm trong phạm vi của các quy định tại các khoản 3, 4 và 5 của Điều này.

Xem thêm: Mẫu giấy phép môi trường theo quy định mới nhất 2024

Những khó khăn khi Doanh nghiệp thực hiện xin cấp giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường là một bước quan trọng trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp, đảm bảo rằng chúng tuân thủ pháp luật môi trường và góp phần vào bảo vệ tài nguyên và môi trường sống. Tuy nhiên, việc xin cấp giấy phép môi trường không hề dễ dàng, mà lại là một quy trình phức tạp, đòi hỏi nhiều hồ sơ, thủ tục và sự tuân thủ chặt chẽ theo quy định pháp luật.

Khó khăn của doanh nghiệp trong xin cấp phép giấy phép bảo vệ môi trường

Có nhiều nguyên nhân khiến cho các doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình xin cấp và duy trì giấy phép môi trường:

 • Một trong những thách thức lớn mà doanh nghiệp thường gặp phải là việc xác định chính xác quy trình và thủ tục cần thiết để xin cấp giấy phép môi trường cho dự án của mình.
 • Sự thiếu hụt kiến thức chuyên môn về môi trường thường khiến cho các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc chuẩn bị và giải trình hồ sơ, dẫn đến những sai sót không mong muốn và kéo dài thời gian thẩm định.
 • Doanh nghiệp thường đối mặt với sự bận rộn từ các hoạt động kinh doanh hàng ngày, không có đủ thời gian và nguồn lực để theo dõi và quản lý một cách chi tiết quá trình xin cấp giấy phép môi trường.
 • Mối quan hệ và sự liên kết với các cơ quan chức năng trong quá trình xin cấp giấy phép cũng là một thách thức, khiến cho việc giao tiếp và làm việc không luôn thuận lợi và dẫn đến sự trì trệ trong thời gian xử lý hồ sơ.

Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về phân loại dự án đầu tư khi thực hiện giấy phép môi trường. Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *