Các quy định về thủ tục hồ sơ đăng ký môi trường

Bạn đang có dự án đầu tư có phát sinh chất thải và bạn muốn biết cách làm hồ sơ đăng ký môi trường? Bạn đang tìm kiếm một dịch vụ tư vấn đăng ký môi trường uy tín và chất lượng? Bạn muốn nắm rõ các quy định pháp luật về đăng ký môi trường? Nếu bạn có những câu hỏi này, hãy đọc bài viết này để có được những thông tin hữu ích nhất.

Đăng ký môi trường là gì và tại sao bạn cần làm điều này?

Hướng dẫn đăng ký môi trường

Đăng ký môi trường là một trong những thủ tục hành chính quan trọng mà các dự án đầu tư có phát sinh chất thải phải thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Mục đích của việc đăng ký môi trường là để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường cho các dự án đầu tư, cơ sở có phát sinh chất thải, đồng thời giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường.

Việc đăng ký môi trường không chỉ là một nghĩa vụ pháp lý mà còn là một trách nhiệm xã hội của các chủ dự án đầu tư, cơ sở có phát sinh chất thải. Bằng cách đăng ký môi trường, bạn sẽ khẳng định sự tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, cải thiện chất lượng môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

Đối tượng nào phải đăng ký môi trường?

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định 08/2022/NĐ-CP, các đối tượng phải đăng ký môi trường là:

 • Các dự án đầu tư có phát sinh chất thải, bao gồm cả dự án đầu tư mới, dự án đầu tư thay đổi quy mô, công nghệ, vị trí, dự án đầu tư tái đầu tư, dự án đầu tư chuyển nhượng.
 • Các cơ sở có phát sinh chất thải, bao gồm cả cơ sở mới thành lập, cơ sở thay đổi quy mô, công nghệ, vị trí, cơ sở chuyển đổi mục đích sử dụng.

Các đối tượng phải đăng ký môi trường bao gồm cả các dự án đầu tư, cơ sở có phát sinh chất thải rắn, chất thải nguy hại, chất thải nước thải, chất thải khí thải, chất thải tiếng ồn, chất thải rung động, chất thải nhiệt, chất thải ánh sáng, chất thải bức xạ.

Thủ tục đăng ký môi trường bao gồm những bước nào?

Thủ tục đăng ký môi trường cho doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký môi trường bao gồm hai bước chính là:

Cách nộp hồ sơ đăng ký môi trường

Để nộp hồ sơ đăng ký môi trường, bạn cần thực hiện các bước sau:

– Bước 1: Lập văn bản đăng ký môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. Văn bản đăng ký môi trường phải có đầy đủ thông tin về dự án đầu tư, cơ sở, hoạt động sản xuất, kinh doanh, chất thải phát sinh, biện pháp xử lý, tiêu hủy chất thải, biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, cam kết của chủ dự án đầu tư, cơ sở về việc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

– Bước 2: Kèm theo văn bản đăng ký môi trường là các bản sao giấy tờ liên quan, bao gồm:

 • Bản sao Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (nếu có).
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của dự án đầu tư, cơ sở.
 • Bản sao Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư (nếu có).
 • Bản sao Giấy phép hoạt động của dự án đầu tư, cơ sở (nếu có).
 • Bản sao Giấy phép xây dựng của dự án đầu tư, cơ sở (nếu có).
 • Bản sao Giấy phép khai thác nước dưới đất của dự án đầu tư, cơ sở (nếu có).
 • Bản sao Giấy phép khai thác khoáng sản của dự án đầu tư, cơ sở (nếu có).
 • Bản sao Giấy phép sử dụng đất của dự án đầu tư, cơ sở (nếu có).
 • Bản sao Giấy phép sử dụng nước mặt của dự án đầu tư, cơ sở (nếu có).
 • Bản sao Giấy phép sử dụng năng lượng tái tạo của dự án đầu tư, cơ sở (nếu có).
 • Bản sao Giấy phép sử dụng phóng xạ của dự án đầu tư, cơ sở (nếu có).

– Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký môi trường tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường là:

 • Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có dự án đầu tư, cơ sở.
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.

– Bước 4: Nhận giấy phép môi trường từ cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường sẽ xem xét hồ sơ đăng ký môi trường của bạn và quyết định cấp hoặc không cấp giấy phép môi trường trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cách nhận giấy phép môi trường

Sau khi nộp hồ sơ đăng ký môi trường, bạn sẽ nhận được giấy phép môi trường từ cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường sẽ xem xét hồ sơ đăng ký môi trường của bạn và quyết định cấp hoặc không cấp giấy phép môi trường trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Giấy phép môi trường là văn bản chứng nhận cho phép dự án đầu tư, cơ sở có phát sinh chất thải hoạt động theo các điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo vệ môi trường. Giấy phép môi trường có giá trị trong vòng 10 năm kể từ ngày cấp và có thể được gia hạn khi hết hạn.

Hồ sơ đăng ký môi trường gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ đăng ký môi trường cần những giấy tờ gì?

Hồ sơ đăng ký môi trường là tập hợp các giấy tờ cần thiết để chứng minh dự án đầu tư, cơ sở có phát sinh chất thải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Hồ sơ đăng ký môi trường gồm hai phần chính là:

 • Văn bản đăng ký môi trường
 • Bản sao Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Văn bản đăng ký môi trường

Văn bản đăng ký môi trường là văn bản chính của hồ sơ đăng ký môi trường, được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. Văn bản đăng ký môi trường phải có đầy đủ các thông tin sau:

 • Thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, email, người đại diện, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, số giấy phép đầu tư, số giấy phép hoạt động, số giấy phép xây dựng, số giấy phép khai thác nước dưới đất, số giấy phép khai thác khoáng sản, số giấy phép sử dụng đất, số giấy phép sử dụng nước mặt, số giấy phép sử dụng năng lượng tái tạo, số giấy phép sử dụng phóng xạ (nếu có).
 • Mô tả về hoạt động sản xuất, kinh doanh của dự án đầu tư, cơ sở, bao gồm quy mô, công suất, sản phẩm, dịch vụ, nguyên liệu, năng lượng, nước sử dụng, diện tích đất, diện tích xây dựng, số lao động, thời gian hoạt động.
 • Mô tả về chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của dự án đầu tư, cơ sở, bao gồm loại, nguồn, lượng, thành phần, tính chất, tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất thải rắn, chất thải nguy hại, chất thải nước thải, chất thải khí thải, chất thải tiếng ồn, chất thải rung động, chất thải nhiệt, chất thải ánh sáng, chất thải bức xạ.
 • Biện pháp xử lý, tiêu hủy chất thải của dự án đầu tư, cơ sở, bao gồm phương pháp, công nghệ, thiết bị, vị trí, diện tích, công suất, hiệu quả, chi phí, thời gian xử lý, tiêu hủy chất thải rắn, chất thải nguy hại, chất thải nước thải, chất thải khí thải, chất thải tiếng ồn, chất thải rung động, chất thải nhiệt, chất thải ánh sáng, chất thải bức xạ.
 • Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường của dự án đầu tư, cơ sở, bao gồm các giải pháp kỹ thuật, quản lý, đào tạo, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, đánh giá, cải tiến liên tục nhằm hạn chế, ngăn chặn, khắc phục các tác động xấu đến môi trường do chất thải gây ra.
 • Cam kết của chủ dự án đầu tư, cơ sở về việc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, bao gồm cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý, tiêu hủy chất thải, phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, cam kết chịu trách nhiệm về các hậu quả do chất thải gây ra, cam kết cung cấp thông tin, báo cáo, hợp tác với cơ quan có thẩm quyền trong việc giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường.

Bản sao Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Bản sao Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là bản sao có chứng thực của Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư, cơ sở do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Bản sao Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường phải có đầy đủ các thông tin sau:

 • Số hiệu, ngày tháng năm ban hành Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư, cơ sở.
 • Tên, địa chỉ, số điện thoại, email, người đại diện của dự án đầu tư, cơ sở.
 • Tên, địa chỉ, số điện thoại, email, người đại diện của cơ quan có thẩm quyền cấp Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Nội dung Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, bao gồm các điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo vệ môi trường mà dự án đầu tư, cơ sở phải tuân thủ.

Xem thêm: Dịch vụ lập hồ sơ vệ sinh môi trường cho doanh nghiệp Uy Tín

Kêt luận

Tôi hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin bổ ích về đăng ký môi trường và dịch vụ tư vấn đăng ký môi trường. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc muốn sử dụng dịch vụ tư vấn đăng ký môi trường của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ bạn với chất lượng cao, giá cả hợp lý, thời gian nhanh chóng, cam kết rõ ràng, bảo hành dài hạn, bảo mật thông tin khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn miễn phí và nhận báo giá tốt nhất. Xin cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn đăng ký môi trường của chúng tôi. Chúc bạn thành công trong việc đăng ký môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *