Quy định mới về sử dụng dữ liệu môi trường phải trả phí

Trong bối cảnh nhu cầu khai thác và sử dụng dữ liệu môi trường ngày càng gia tăng, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 65/2023/TT-BTC để quy định rõ ràng về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường. Thông tư này nhằm mục đích nâng cao chất lượng quản lý dữ liệu môi trường, đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực.

Phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường quy định mới

Mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường đã được quy định trong Thông tư mới. Dưới đây là các khoản phí quan trọng:

  • Phí khai thác và sử dụng hồ sơ, tài liệu quản lý chất lượng môi trường: Đây là phí liên quan đến việc truy cập và sử dụng dữ liệu môi trường.
  • Quản lý chất thải và cải thiện môi trường: Phí này áp dụng cho việc quản lý chất thải và các hoạt động cải thiện môi trường.
  • Bảo tồn đa dạng sinh học: Phí liên quan đến bảo tồn và bảo vệ đa dạng sinh học.
  • Truyền thông môi trường: Đây là phí cho việc truyền thông và tạo nhận thức về môi trường.
  • Quản lý môi trường lưu vực sông, ven biển và biển: Phí này áp dụng cho việc quản lý môi trường trong các khu vực lưu vực sông, ven biển và biển.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định mức phí báo cáo là 800.000 đồng/báo cáo.

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

Theo dự thảo, hồ sơ, tài liệu quản lý chất lượng môi trường; quản lý chất thải và cải thiện môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học; truyền thông môi trường sẽ có mức thu là 800.000 đồng cho mỗi báo cáo.

Các báo cáo kết quả quan trắc môi trường (theo đợt hoặc hàng năm) bao gồm không khí xung quanh; nước mặt (sông, hồ); nước biển ven bờ; nước mưa; nước dưới đất; trầm tích (sông, nước biển); môi trường đất cũng có mức thu là 800.000 đồng cho mỗi báo cáo.

Phí khai thác đối với bản đồ sẽ có mức từ 870.000 đồng đến 4 triệu đồng mỗi mảnh, tùy thuộc vào tỷ lệ và nội dung của bản đồ.

Quy định mới về sự dụng dữ liệu môi trường phải trả phí

Theo dự thảo thông tư, các tổ chức thu phí bao gồm: Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ khác; và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin, dữ liệu về môi trường theo quy định của pháp luật.

Người nộp phí phải nộp phí khi nhận được kết quả thông tin, dữ liệu về môi trường từ các cơ quan có thẩm quyền. Việc nộp phí sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính, quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp và kê khai các khoản phí, lệ phí.

Trong trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước không thuộc diện được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí, toàn bộ số tiền phí thu được sẽ phải nộp vào ngân sách nhà nước. Chi phí cho việc cung cấp dữ liệu và thu phí sẽ được ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ và định mức chi ngân sách nhà nước.

Hiện tại, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường đang được áp dụng theo Thông tư 22/2020/TT-BTC, được Bộ Tài chính ban hành vào ngày 10/4/2020.

Giải đáp các thắc mắc về sử dụng dữ liệu môi trường trả phí

Ai được phép sử dụng dữ liệu môi trường trả phí?

Dữ liệu môi trường trả phí được phép sử dụng bởi các cá nhân, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực sau:

  • Nghiên cứu khoa học, công nghệ, môi trường.
  • Giáo dục, đào tạo.
  • Quản lý nhà nước về môi trường.
  • Sản xuất, kinh doanh.
  • Mục đích cá nhân khác.

Cách thức sử dụng dữ liệu môi trường hợp pháp?

Dữ liệu môi trường trả phí phải được sử dụng đúng mục đích, phù hợp với quy định của pháp luật. Người sử dụng dữ liệu phải ghi rõ nguồn gốc dữ liệu và không được phép sao chép, sửa đổi hoặc sử dụng dữ liệu cho mục đích trái pháp luật.

Hậu quả của việc sử dụng dữ liệu môi trường trái phép?

Việc sử dụng dữ liệu môi trường trái phép sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Kết luận

Việc sử dụng dữ liệu môi trường trả phí đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế – xã hội. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về quy định mới, cũng như hướng dẫn cách thức truy cập và sử dụng dữ liệu môi trường trả phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *