Hướng dẫn lập nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải mẫu mới nhất 2024

Nước thải là một vấn đề môi trường cấp bách cần được giải quyết hiệu quả. Hệ thống xử lý nước thải đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Việc vận hành hệ thống xử lý nước thải một cách hiệu quả và an toàn là vô cùng cần thiết. Nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi, đánh giá và điều chỉnh quá trình vận hành hệ thống, giúp đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu về chất lượng nước thải.

Nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải là gì?

Nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải là một tài liệu ghi chép đầy đủ, chính xác và chi tiết về các thông tin liên quan đến quá trình vận hành hệ thống. Nhật ký vận hành giúp theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống, phát hiện sớm các sự cố và kịp thời khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và quản lý hệ thống.

Nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải có thể được ghi chép dưới dạng sổ tay hoặc file điện tử như Word, Excel, giúp kỹ sư và nhân viên vận hành dễ dàng theo dõi và báo cáo.

Bảng nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải

Theo Điểm G, Khoản 4, Điều 48, Nghị định 08/2022/NĐ-CP Quy định

Việc vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung phải có nhật ký vận hành ghi chép đầy đủ các nội dung: lưu lượng nước thải (đầu vào và đầu ra), các thông số đặc trưng của nước thải (nếu có), lượng điện tiêu thụ, loại và lượng hóa chất sử dụng, lượng bùn thải phát sinh. Nhật ký vận hành phải được ghi bằng tiếng Việt và lưu giữ trong thời gian tối thiểu 2 năm.

Mục đích và tầm quan trọng của nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải

Mục đích và tầm quan trọng của nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải rất lớn trong việc quản lý và vận hành các trạm xử lý nước thải. Dưới đây là một số điểm chính:

Mục đích của nhật ký vận hành:

 • Theo dõi và kiểm soát: Nhật ký vận hành giúp theo dõi các số liệu thu thập được trong suốt quá trình vận hành, bao gồm lưu lượng nước thải, chất lượng nước, điện năng tiêu thụ, hóa chất sử dụng, và lượng bùn thải.
 • Đánh giá và điều chỉnh: Cung cấp cơ sở dữ liệu để người vận hành có thể đánh giá và điều chỉnh quá trình vận hành cho phù hợp với điều kiện thực tế của hệ thống.
 • Báo cáo và chứng minh: Là dữ liệu để báo cáo cho các cấp quản lý và chứng minh với cơ quan chức năng rằng quy trình vận hành có đạt yêu cầu về xả thải hay không.
Nhật ký vận hành giúp tuân thủ quy định về môi trường

Tầm quan trọng của nhật ký vận hành:

 • Tuân thủ pháp luật: Đảm bảo rằng hệ thống xử lý nước thải hoạt động theo đúng các quy định pháp luật liên quan.
 • Quản lý hiệu quả: Giúp quản lý và kiểm soát hệ thống một cách hiệu quả, kịp thời phát hiện và khắc phục sự cố.
 • Tối ưu hóa chi phí: Thu thập số liệu để đánh giá tính ổn định của hệ thống và tối ưu hóa chi phí vận hành.
 • Lưu trữ dữ liệu: Phục vụ làm cơ sở dữ liệu lâu dài, hỗ trợ trong việc thiết kế, nâng cấp, và cải tạo dự án.

Nhật ký vận hành phải được viết bằng ngôn ngữ Tiếng Việt và lưu giữ tối thiểu 2 năm, đảm bảo ghi chép đầy đủ và chính xác mỗi ngày. Đây là những yếu tố quan trọng giúp đảm bảo rằng hệ thống xử lý nước thải vận hành một cách ổn định và tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường.

Hướng dẫn lập nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải

Nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải giữ vai trò then chốt trong việc đảm bảo hiệu suất và tuân thủ các quy định của công trình xử lý. Do đặc thù của mỗi hệ thống (loại hình, công nghệ, thiết bị…), nội dung cần theo dõi trong nhật ký cũng phải được điều chỉnh cho phù hợp.

Bước 1: Xác định các yếu tố quan trọng cần theo dõi

Để xây dựng một nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải hiệu quả, các bước cần thực hiện bao gồm:

Xác định các công đoạn xử lý cần theo dõi

Tham khảo hồ sơ kỹ thuật: Xem xét tài liệu kỹ thuật về công nghệ xử lý, bảng hiệu suất qua các công đoạn xử lý.

Lựa chọn các công đoạn quan trọng: Tập trung vào những công đoạn có ảnh hưởng lớn đến chất lượng nước thải sau xử lý.

Xác định thông số vận hành cần theo dõi cho mỗi công đoạn

Thông số đầu vào – ra: Ghi chép các thông số như lưu lượng, chất lượng nước thải (pH, BOD, COD, TSS…).

Tải lượng xử lý: Theo dõi khối lượng nước thải và nồng độ ô nhiễm.

Yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý: Quan sát nhiệt độ, độ pH, lượng bùn thải phát sinh.

Xác định tần suất theo dõi

Cân nhắc các yếu tố: Xem xét sự sẵn có của công cụ theo dõi, khả năng phân tích mẫu tại hiện trường và điều kiện chi phí.

Đề xuất tần suất phù hợp: Đảm bảo việc theo dõi hiệu quả hoạt động của hệ thống.

Xác định các yếu tố cần theo dõi trong hệ thống xử lý nước thải

Đề xuất vật tư, thiết bị cần thiết

Liệt kê vật tư và thiết bị: Đảm bảo đầy đủ các dụng cụ để thu thập dữ liệu chính xác.

Xác định hóa chất cần sử dụng (nếu có)

Đề xuất loại hóa chất và số lượng: Xác định loại hóa chất, số lượng và thời điểm sử dụng cho từng cụm xử lý hóa lý hoặc vi sinh, đồng thời cân nhắc điều kiện chi phí và hiệu quả sử dụng.

Những bước này giúp đảm bảo nhật ký vận hành không chỉ là một tài liệu ghi chép mà còn là công cụ quản lý hữu hiệu, giúp duy trì và nâng cao hiệu suất hệ thống xử lý nước thải, đồng thời tuân thủ các quy định môi trường hiện hành.

Bước 2: Lập kế hoạch nhân sự cho vận hành hệ thống xử lý nước thải

Sau khi xác định các yếu tố cần theo dõi trong nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải, bước tiếp theo là lập kế hoạch nhân sự để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả.

Cân đối và bố trí nhân sự:

Dựa trên khối lượng và đặc thù của công việc, cần phân bổ nhân sự hợp lý để theo dõi và duy trì sự ổn định của hệ thống xử lý nước thải. Thông thường, hệ thống được vận hành theo các ca làm việc như sau:

 • Ca 8 tiếng: 3 ca/ngày
 • Ca 12 tiếng: 2 ca/ngày

Nếu có nhân sự vận hành từ phía chủ đầu tư, họ có thể được phân công theo hướng dẫn và dưới sự giám sát của nhà thầu. Điều này giúp tiết kiệm chi phí nhân công, tuy nhiên, nhân sự này cần được đào tạo kỹ lưỡng để đảm bảo hiệu quả vận hành.

Bố trí nhân sự, chia vai trò củ thể trong nhật ký vận hành

Phân chia vai trò và trách nhiệm trong nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải:

 • Nhân viên/kỹ thuật viên vận hành: Trực tiếp vận hành hệ thống, theo dõi các thông số, ghi chép số liệu vào nhật ký và thực hiện các thao tác vận hành theo quy trình định sẵn.
 • Trưởng nhóm vận hành/Chỉ huy trưởng vận hành: Quản lý hoạt động vận hành tại hiện trường, giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh và báo cáo cho cấp trên.
 • Bộ phận quản lý gián tiếp: Đưa ra các quyết định điều chỉnh và tối ưu hóa hệ thống, cũng như xử lý các vấn đề liên quan đến dự án.

Bước 3: Thiết lập Danh mục Kiểm soát Thông số Vận hành Hệ thống Xử lý Nước thải

Danh mục kiểm soát thông số vận hành là một công cụ thiết yếu để theo dõi, đánh giá, và điều chỉnh hoạt động của hệ thống một cách hiệu quả. Danh mục này bao gồm các hạng mục sau:

Ghi chép số liệu đo đạc thông số hằng ngày:

Ghi chép đầy đủ các thông số vận hành quan trọng ở từng công đoạn theo tần suất đã xác định. Các thông số cần bao gồm lưu lượng nước thải, chất lượng nước thải (pH, BOD, COD, TSS…), nhiệt độ, và lượng bùn thải. Sử dụng các thiết bị đo lường chính xác để thu thập dữ liệu, đảm bảo tính chính xác và liên tục trong quá trình ghi chép.

Phân tích số liệu lấy mẫu

Lấy mẫu nước thải tại các điểm đầu vào, sau mỗi công đoạn xử lý, và đầu ra của hệ thống. Sau đó, phân tích mẫu để đánh giá hiệu quả xử lý của từng công đoạn cũng như chất lượng nước thải sau khi xử lý. Tần suất lấy mẫu phải tuân thủ theo quy định và yêu cầu của hệ thống, đảm bảo dữ liệu phân tích phản ánh chính xác tình trạng vận hành.

Ghi chép số liệu tiêu thụ

Ghi nhận lượng điện năng, hóa chất, và nước sạch tiêu thụ cho hệ thống hàng ngày. Cùng với đó là theo dõi khối lượng bùn ép sinh ra từ quá trình xử lý. Dữ liệu tiêu thụ không chỉ giúp tính toán chi phí vận hành mà còn hỗ trợ kiểm soát chi phí trong phạm vi cho phép.

Lập báo cáo vận hành

Dựa trên các dữ liệu đã thu thập, lập báo cáo vận hành hệ thống hàng ngày để gửi lên cấp quản lý. Báo cáo này bao gồm tình trạng vận hành của hệ thống, đánh giá hiệu quả, dự báo các vấn đề tiềm ẩn, và đề xuất giải pháp khắc phục. Việc sử dụng báo cáo và nhật ký vận hành giúp điều chỉnh hoạt động của hệ thống, đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Việc duy trì và sử dụng danh mục kiểm soát thông số vận hành đúng cách là chìa khóa để đảm bảo hệ thống xử lý nước thải hoạt động ổn định, tuân thủ quy định pháp lý, và tối ưu hóa chi phí vận hành.

Những nội dung cần thể hiện rõ trong nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải

Nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải cần thể hiện rõ các nội dung sau để đảm bảo quản lý và vận hành hệ thống một cách hiệu quả:

 • Lưu lượng nước thải: Ghi chép chi tiết về lượng nước thải được xử lý hàng ngày.
 • Thông số vận hành hệ thống: Bao gồm các thông số như pH, DO, SV30, và các thông số khác liên quan đến quá trình vận hành.
 • Kết quả quan trắc nước thải đầu vào và đầu ra: Nếu có, cần ghi chép kết quả quan trắc để đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống.
 • Loại và lượng hóa chất sử dụng: Ghi chép cụ thể về các loại hóa chất và lượng sử dụng trong quá trình xử lý nước thải.
 • Lượng bùn thải phát sinh: Theo dõi và ghi chép lượng bùn thải được tạo ra từ quá trình xử lý.
 • Thời gian vận hành hệ thống: Ghi chép rõ ràng về thời gian hoạt động của hệ thống mỗi ngày.
 • Thông tin nhân viên vận hành: Ghi chép thông tin về nhân viên vận hành và các ca làm việc.
 • Vấn đề về máy móc thiết bị: Ghi chép bất kỳ sự cố hoặc vấn đề nào liên quan đến máy móc và thiết bị trong hệ thống.
 • Lịch sử vận hành, bảo trì, bảo dưỡng: Ghi chép về lịch sử vận hành, các công tác bảo trì và bảo dưỡng đã thực hiện.
 • Sự cố và cách xử lý: Ghi chép chi tiết về các sự cố xảy ra và cách thức xử lý chúng.

Nhật ký vận hành phải được viết bằng tiếng Việt và lưu giữ tối thiểu 02 năm, đảm bảo ghi chép đầy đủ và chính xác mỗi ngày. Đây là những thông tin cơ bản và quan trọng giúp đảm bảo rằng hệ thống xử lý nước thải vận hành một cách ổn định và tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường.

Mẫu nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải mới nhất

Mẫu nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải mới nhất 2024 Tại Đây

Dưới đây là toàn bộ thông tin cơ bản về nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải mà bất kỳ kỹ sư hay nhân viên vận hành nào cũng cần biết. Nếu bạn đang có nhu cầu xây dựng trạm xử lý nước thải, nước cấp, hay khí thải, hãy liên hệ ngay với Môi Trường DCI để được tư vấn và nhận báo giá nhanh chóng.

Môi Trường DCI tự hào là nhà thầu hàng đầu trong lĩnh vực xử lý nước thải, khí thải, và nước cấp tại khu vực miền Bắc. Chúng tôi có năng lực thiết kế, thi công, xây dựng và lắp đặt cho các dự án lớn. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng khách hàng, chủ đầu tư, nhà máy, và khu công nghiệp bằng cách cung cấp các giải pháp xử lý tối ưu và dịch vụ vận hành trọn gói, đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra trước khi thải ra môi trường. Môi Trường DCI luôn hướng tới việc bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp và góp phần vào sự phát triển bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *