Tìm hiểu QCVN 40:2011 BTNMT về nước thải công nghiệp

Trong bối cảnh công nghiệp hóa hiện đại, việc quản lý nước thải công nghiệp trở nên cực kỳ quan trọng. QCVN 40:2011/BTNMT là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, đặt ra các giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm, nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

QCVN 40:2011 là gì?

Như đã đề cập, QCVN 40:2011 được ban hành nhằm đảm bảo các cơ sở sản xuất và nhà máy công nghiệp tuân thủ các tiêu chuẩn về chỉ số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp. Điều này giúp nguồn nước thải được xả ra môi trường luôn an toàn, tránh gây hại cho con người và môi trường xung quanh.

Tìm hiểu QCVN 40:2011 BTNMT về nước thải công nghiệp

QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp

Tiêu chuẩn mới nhất về xử lý nước thải công nghiệp được quy định trong QCVN 40:2021/BTNMT, do Tổng cục Môi trường biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ cùng Vụ Pháp chế trình duyệt. Bộ Khoa học và Công nghệ đã thẩm định và ban hành theo Thông tư số 47/2021/TT-BTNMT năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tiêu chuẩn trong xử lý nước thải công nghiệp

Nước thải công nghiệp là loại nước phát sinh từ các quá trình sản xuất tại nhà máy, công ty công nghiệp hoặc từ các khu xử lý nước thải tập trung. Nguồn tiếp nhận nước thải này thường là hệ thống thoát nước trong khu dân cư, đô thị, sông, suối, rạch, mương, hồ, ao,…

Xử lý nước thải công nghiệp là điều cần thiết trước khi thải ra môi trường

Nước thải từ một số ngành công nghiệp có thể chứa hàm lượng chất rắn lơ lửng vượt quá nhiều lần mức cho phép. Nếu không được xử lý hoàn toàn trước khi thải ra môi trường, nó sẽ gây ra ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng. Điều này không chỉ gây hại cho sức khỏe con người mà còn có những tác động tiêu cực đến môi trường.

Theo quy định về xử lý nước thải công nghiệp tại QCVN 40:2011/BTNMT, tất cả các ngành công nghiệp cần phải tuân thủ hai điều kiện chính:

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải chuyên nghiệp.

Tiến hành kiểm tra, phân tích chất lượng nước thải trước khi xả ra môi trường.

Quy định chung của QCVN 40:2011

Quy chuẩn QCVN 40:2011 quy định các giá trị tối đa cho phép của các chỉ tiêu ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào hệ thống tiếp nhận. Điều này áp dụng cho các đối tượng sau đây:

  • Các cơ sở sản xuất, xử lý, và xả nước thải công nghiệp.
  • Nước thải công nghiệp từ các cơ sở này khi được xả vào hệ thống xử lý nước thải tập trung sẽ tuân thủ các quy định về đầu nối và tiếp nhận của đơn vị quản lý và vận hành hệ thống này.
  • Nước thải từ hoạt động sinh hoạt kết hợp với nước thải từ hoạt động chăn nuôi khi được xả ra không thuộc phạm vi áp dụng của QCVN 40:2011.
  • Trường hợp nước thải từ hoạt động sinh hoạt kết hợp với nước thải từ hoạt động chăn nuôi được nhập cùng nước thải công nghiệp, thì được quản lý như nước thải theo quy chuẩn QCVN 40:2011.
  • Nguồn nước làm mát không phải là đối tượng áp dụng quy chuẩn này.

QCVN 40:2011 là một văn bản pháp luật quan trọng góp phần bảo vệ môi trường nước khỏi ô nhiễm do nước thải công nghiệp. Việc áp dụng đúng QCVN 40:2011 là trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân

Trên đây là tất cả những thông tin chi tiết về QCVN 40:2011 mà Môi Trường DCI muốn gửi đến cho quý khách hàng. Nếu khách hàng có mong muốn lắp đặt, sử dụng các hệ thống, thiết bị xử lý nước thải nhà máy thì Môi Trường DCI chính là lựa chọn hoàn hảo về chất lượng lẫn giá thành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *