Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải đảm bảo yêu câu

Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu quả hoạt động và tuân thủ quy chuẩn môi trường của các hệ thống xử lý chất thải. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết về khái niệm, quy trình và yêu cầu kỹ thuật, an toàn trong vận hành thử nghiệm loại hình công trình này.

Thời gian vận hành thử nghiệm từ 3 – 6 tháng

Theo quy định, chủ đầu tư dự án cần thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình, hạng mục xử lý chất thải của dự án cho cơ quan cấp giấy phép môi trường ít nhất 10 ngày trước khi bắt đầu thử nghiệm. Nếu cơ quan cấp giấy phép là Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), thì phải gửi thông báo thêm cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh để phối hợp kiểm tra, giám sát.

Thời gian vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải kéo dài từ 3 đến 6 tháng đối với các dự án như khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường lớn. Đối với các dự án khác, thời gian vận hành thử nghiệm do chủ đầu tư quyết định nhưng không vượt quá 6 tháng.

Vận hành thử nghiệm chảy thử hệ thống xử lý nước thải

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, chủ đầu tư phải phối hợp với cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh để được kiểm tra, giám sát. Đối với các dự án cần quan trắc tự động nước thải, bụi, khí thải, chủ đầu tư phải tổ chức theo dõi, giám sát kết quả quan trắc tự động liên tục, có camera giám sát và truyền số liệu về cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Ngoài ra, chủ đầu tư phải thực hiện quan trắc theo hướng dẫn kỹ thuật của Bộ TN&MT hoặc hợp tác với tổ chức đủ điều kiện để quan trắc chất thải và đánh giá hiệu quả của công trình xử lý chất thải.

.Xem thêm: Quy trình vận hành thử nghiệm sau khi có GPMT

Phải vận hành thử nghiệm lại nếu chất thải xả ra môi trường không đạt

Trong quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án, nếu chất thải xả ra môi trường không đạt các quy chuẩn kỹ thuật về chất thải, chủ đầu tư phải áp dụng các biện pháp như: dừng hoạt động hoặc giảm công suất của dự án để đảm bảo các công trình xử lý chất thải hiện tại có thể xử lý được các loại chất thải phát sinh đạt chuẩn; rà soát các công trình, thiết bị xử lý chất thải và quy trình vận hành để xác định nguyên nhân gây ô nhiễm và đưa ra giải pháp khắc phục; cải tạo, nâng cấp, xây dựng bổ sung các công trình xử lý chất thải nếu cần để đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định.

Trong trường hợp gây ra sự cố môi trường hoặc gây ô nhiễm, chủ đầu tư phải ngay lập tức dừng hoạt động vận hành thử nghiệm và báo cáo kịp thời cho cơ quan cấp giấy phép môi trường để được hướng dẫn giải quyết. Nếu cơ quan cấp giấy phép là Bộ Tài nguyên và Môi trường, cần phải báo cáo thêm cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh để phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm khắc phục sự cố, bồi thường thiệt hại và bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, chủ đầu tư phải lập kế hoạch vận hành thử nghiệm lại các công trình xử lý chất thải hoặc từng hạng mục công trình không đạt quy chuẩn kỹ thuật để tiến hành vận hành lại.

Liên quan đến câu hỏi của cử tri về việc cấp giấy phép môi trường khi có một công trình đạt và một công trình không đạt, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trả lời rằng theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, việc vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải diễn ra sau khi được cấp giấy phép môi trường. Do đó, việc cấp giấy phép không phụ thuộc vào kết quả vận hành thử nghiệm, mà vận hành thử nghiệm phải theo kế hoạch đã được phê duyệt trong giấy phép. Trường hợp kết quả vận hành thử nghiệm không đạt, thì phải thực hiện vận hành lại.

Đối với dự án đã vận hành thử nghiệm mà có một công trình xử lý chất thải đạt và một công trình không đạt, chủ đầu tư cần lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường cho các công trình này, trong đó đề xuất tiếp tục vận hành thử nghiệm đối với công trình chưa đạt để cơ quan cấp phép xem xét và cấp phép theo quy định.

Trách nhiệm của các bên liên quan trong vận hành thử nghiệm

Trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, mỗi bên liên quan đều có những trách nhiệm cụ thể nhằm đảm bảo quy trình diễn ra suôn sẻ và hiệu quả:

  • Chủ dự án: Đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu kỹ thuật và an toàn được tuân thủ. Chủ dự án cần phối hợp chặt chẽ với nhà quản lý và các nhà thầu để giám sát tiến độ và chất lượng công việc.
  • Nhà quản lý công trình: Có trách nhiệm giám sát hàng ngày, đảm bảo rằng các hoạt động vận hành được thực hiện theo đúng kế hoạch và tuân thủ các quy định về môi trường.
  • Cơ quan chuyên môn: Thực hiện việc kiểm tra và cấp phép cho việc vận hành thử nghiệm. Cơ quan này cũng có trách nhiệm giám sát và đánh giá kết quả thử nghiệm, cũng như cung cấp phản hồi và hướng dẫn khi cần thiết.
  • Nhà thầu và nhân viên kỹ thuật: Phải tuân theo các hướng dẫn kỹ thuật và an toàn lao động, đồng thời ghi chép mọi dữ liệu và sự cố xảy ra trong quá trình vận hành.
  • Cộng đồng và người dân: Cần được thông tin về tiến trình và kết quả của việc vận hành thử nghiệm, cũng như có cơ hội phản hồi và góp ý để đảm bảo rằng công trình không gây ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường sống.

Mỗi bên liên quan đều có vai trò không thể thiếu trong việc tạo nên một môi trường làm việc an toàn, hiệu quả và bền vững.

Kết luận

Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải là một hoạt động quan trọng và cần thiết để đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, hiệu quả và tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Do đó, cần thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, an toàn trong quá trình vận hành thử nghiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *