Vi sinh vật xử lý nước thải: hiệu quả và ứng dụng

Vi sinh vật xử lý nước thải là một lĩnh vực quan trọng trong nghiên cứu môi trường và công nghệ sinh học. Cùng với sự gia tăng về ô nhiễm nước, vi sinh vật đang trở thành nguồn động viên quan trọng cho những phương pháp xử lý nước thải tiên tiến. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá chi tiết về vi sinh vật, vai trò của chúng trong quá trình xử lý nước thải, và những ứng dụng tiêu biểu.

Cơ Bản về Vi Sinh Vật

Vi sinh vật trong xử lý nước thải

Vi sinh vật là những sinh vật đơn bào hoặc đa bào, có kích thước rất nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy được dưới kính hiển vi. Chúng có mặt ở khắp mọi nơi trong môi trường, trong đó có nước thải.

Vi sinh vật xử lý nước thải là những vi sinh vật có khả năng phân hủy các chất hữu cơ và vô cơ trong nước thải, giúp cải thiện chất lượng nước thải và bảo vệ môi trường.

Vi sinh vật xử lý nước thải có vai trò quan trọng trong việc xử lý nước thải. Nhờ có vi sinh vật, các chất thải hữu cơ trong nước thải được phân hủy thành các chất vô cơ, không gây hại cho môi trường.

Lợi ích của việc sử dụng vi sinh vật trong xử lý nước thải bao gồm:

 • Thân thiện với môi trường: Vi sinh vật xử lý nước thải không tạo ra các chất thải thứ cấp, không gây ô nhiễm môi trường.
 • Hiệu quả xử lý cao: Vi sinh vật xử lý nước thải có thể phân hủy các chất hữu cơ và vô cơ trong nước thải với hiệu quả cao.
 • Chi phí thấp: Chi phí xử lý nước thải bằng vi sinh vật thấp hơn so với các phương pháp xử lý khác.

Các chủng vi khuẩn và vi sinh vật xử lý nước thải phổ biến

Vi khuẩn là loại vi sinh vật phổ biến nhất được sử dụng trong xử lý nước thải. Vi khuẩn có thể phân hủy các chất hữu cơ như xenlulozơ, lipit, protein,…

Các loại vi khuẩn xử lý nước thải phổ biến bao gồm:

 • Vi khuẩn hiếu khí: Vi khuẩn hiếu khí cần oxy để phân hủy các chất hữu cơ. Chúng được sử dụng trong các hệ thống xử lý nước thải sinh học như bể Aerotank, bể lọc sinh học,…
 • Vi khuẩn kị khí: Vi khuẩn kị khí không cần oxy để phân hủy các chất hữu cơ. Chúng được sử dụng trong các hệ thống xử lý nước thải kị khí như bể bùn hoạt tính kị khí, bể UASB,…
 • Vi khuẩn quang tự dưỡng: Vi khuẩn quang tự dưỡng sử dụng ánh sáng để sản xuất năng lượng và phân hủy các chất hữu cơ. Chúng được sử dụng trong các hệ thống xử lý nước thải bằng vi khuẩn quang tự dưỡng.

Ngoài vi khuẩn, còn có một số loại vi sinh vật khác cũng có thể được sử dụng trong xử lý nước thải, bao gồm:

 • Nấm men: Nấm men là loại vi sinh vật có khả năng phân hủy các chất hữu cơ như xenlulozơ, tinh bột,… Chúng được sử dụng trong các hệ thống xử lý nước thải sinh học.
 • Nấm: Nấm là loại vi sinh vật có khả năng phân hủy các chất hữu cơ phức tạp như lignin, cellulose,… Chúng được sử dụng trong các hệ thống xử lý nước thải sinh học.
 • Khuẩn lam: Khuẩn lam là loại vi sinh vật có khả năng quang hợp, có thể sử dụng ánh sáng để sản xuất năng lượng và phân hủy các chất hữu cơ. Chúng được sử dụng trong các hệ thống xử lý nước thải bằng vi khuẩn quang tự dưỡng.

Các loại vi sinh vật xử lý nước thải được lựa chọn dựa trên các yếu tố sau:

 • Loại chất thải hữu cơ cần phân hủy: Các loại vi sinh vật khác nhau có khả năng phân hủy các loại chất thải hữu cơ khác nhau.
 • Môi trường xử lý: Các loại vi sinh vật khác nhau có khả năng thích nghi với các môi trường xử lý khác nhau.
 • Yêu cầu về hiệu quả xử lý: Các loại vi sinh vật khác nhau có khả năng xử lý nước thải với hiệu quả khác nhau.

Việc lựa chọn các loại vi sinh vật xử lý nước thải phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo hiệu quả xử lý nước thải.

Quy trình nuôi cấy vi sinh xử lý nước thải

Quy trình nuôi cấy vi sinh vật xử lý nước thải

Quy trình nuôi cấy vi sinh vật xử lý nước thải bao gồm các bước sau:

 • Chuẩn bị môi trường nuôi cấy: Môi trường nuôi cấy là môi trường cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho vi sinh vật phát triển và sinh trưởng. Môi trường nuôi cấy có thể được chuẩn bị từ các nguyên liệu tự nhiên hoặc các hóa chất thương mại.
 • Chuẩn bị chủng vi sinh vật: Chủng vi sinh vật là nguồn gốc của vi sinh vật cần nuôi cấy. Chủng vi sinh vật có thể được thu thập từ tự nhiên hoặc mua từ các công ty cung cấp.
 • Tiến hành nuôi cấy: Nuôi cấy vi sinh vật có thể được thực hiện theo nhiều phương pháp khác nhau, chẳng hạn như nuôi cấy trong bình, nuôi cấy trong thùng, nuôi cấy trong bể,…
 • Thu hoạch vi sinh vật: Vi sinh vật được thu hoạch sau khi đạt đến mật độ tối ưu. Vi sinh vật có thể được thu hoạch bằng nhiều phương pháp khác nhau, chẳng hạn như ly tâm, lọc,…
 • Bảo quản vi sinh vật: Vi sinh vật cần được bảo quản trong điều kiện thích hợp để đảm bảo chất lượng và khả năng hoạt động. Vi sinh vật có thể được bảo quản trong tủ lạnh, tủ đông,…

Quy trình nuôi cấy vi sinh vật xử lý nước thải cần được thực hiện theo đúng quy trình và các yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo hiệu quả nuôi cấy và chất lượng của vi sinh vật.

Dưới đây là một số lưu ý khi nuôi cấy vi sinh vật xử lý nước thải:

 • Môi trường nuôi cấy cần được chuẩn bị đúng cách, đảm bảo cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho vi sinh vật phát triển và sinh trưởng.
 • Chủng vi sinh vật cần được chuẩn bị sạch sẽ, đảm bảo không bị nhiễm tạp khuẩn.
 • Phương pháp nuôi cấy cần được lựa chọn phù hợp với loại vi sinh vật và mục đích nuôi cấy.
 • Vi sinh vật cần được thu hoạch đúng thời điểm, đảm bảo đạt đến mật độ tối ưu.
 • Vi sinh vật cần được bảo quản trong điều kiện thích hợp, đảm bảo chất lượng và khả năng hoạt động.

Các công nghệ xử lý nước thải sử dụng vi sinh vật

Có nhiều công nghệ xử lý nước thải sử dụng vi sinh vật, bao gồm:

Công nghệ xử lý nước thải sinh học

Công nghệ xử lý nước thải sinh học sử dụng vi sinh vật để phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải dưới tác dụng của oxy. Vi sinh vật có thể phân hủy các chất hữu cơ thành các chất vô cơ, không gây hại cho môi trường.

Công nghệ xử lý nước thải sinh học bao gồm nhiều phương pháp khác nhau, trong đó phổ biến nhất là:

 • Bể Aerotank: Bể Aerotank là bể xử lý nước thải sinh học hiếu khí. Trong bể Aerotank, vi sinh vật hiếu khí được cung cấp oxy đầy đủ để phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải.
 • Bể lọc sinh học: Bể lọc sinh học là bể xử lý nước thải sinh học hiếu khí. Trong bể lọc sinh học, vi sinh vật hiếu khí được bám dính trên bề mặt của vật liệu lọc để phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải.
 • Bể UASB: Bể UASB là bể xử lý nước thải sinh học kị khí. Trong bể UASB, vi sinh vật kị khí được sủi bọt để phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải.

Công nghệ xử lý nước thải bằng vi khuẩn quang tự dưỡng

Công nghệ xử lý nước thải bằng vi khuẩn quang tự dưỡng sử dụng vi khuẩn quang tự dưỡng để phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải dưới tác dụng của ánh sáng. Vi khuẩn quang tự dưỡng có khả năng sử dụng ánh sáng để sản xuất năng lượng và phân hủy các chất hữu cơ.

Công nghệ xử lý nước thải bằng vi khuẩn quang tự dưỡng bao gồm các phương pháp sau:

 • Bể quang sinh học: Bể quang sinh học là bể xử lý nước thải bằng vi khuẩn quang tự dưỡng. Trong bể quang sinh học, vi khuẩn quang tự dưỡng được cung cấp ánh sáng để phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải.
 • Bể hiếu khí kết hợp với bể quang sinh học: Bể hiếu khí kết hợp với bể quang sinh học là bể xử lý nước thải sử dụng kết hợp vi khuẩn hiếu khí và vi khuẩn quang tự dưỡng để phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải.

Công nghệ xử lý nước thải bằng vi khuẩn kị khí

Công nghệ này sử dụng vi khuẩn kị khí để phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải.

Các ứng dụng của vi sinh vật xử lý nước thải

Ứng dụng của vi sinh vật trong xử lý nước thải

Vi sinh vật xử lý nước thải có nhiều ứng dụng trong xử lý nước thải, bao gồm:

 • Xử lý nước thải sinh hoạt: Vi sinh vật xử lý nước thải được sử dụng để xử lý nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình, khu đô thị, khu công nghiệp,… Nước thải sinh hoạt thường chứa nhiều chất hữu cơ, vi sinh vật xử lý nước thải có thể phân hủy các chất hữu cơ này thành các chất vô cơ, không gây hại cho môi trường.
 • Xử lý nước thải công nghiệp: Vi sinh vật xử lý nước thải được sử dụng để xử lý nước thải công nghiệp của các nhà máy sản xuất, chế biến,… Nước thải công nghiệp thường chứa nhiều chất hữu cơ, kim loại nặng,… Vi sinh vật xử lý nước thải có thể phân hủy các chất hữu cơ, kim loại nặng này, giúp cải thiện chất lượng nước thải.
 • Xử lý nước thải y tế: Vi sinh vật xử lý nước thải được sử dụng để xử lý nước thải y tế của các bệnh viện, phòng khám,… Nước thải y tế thường chứa nhiều vi khuẩn, virus,… Vi sinh vật xử lý nước thải có thể tiêu diệt các vi sinh vật này, giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
 • Xử lý nước thải khác: Vi sinh vật xử lý nước thải còn được sử dụng để xử lý nước thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản,… Nước thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản thường chứa nhiều chất hữu cơ, vi sinh vật xử lý nước thải có thể phân hủy các chất hữu cơ này, giúp cải thiện chất lượng môi trường.

Ngoài ra, vi sinh vật xử lý nước thải còn được ứng dụng trong một số lĩnh vực khác, chẳng hạn như:

 • Sản xuất phân bón: Vi sinh vật xử lý nước thải có thể được sử dụng để sản xuất phân bón hữu cơ.
 • Sản xuất nhiên liệu sinh học: Vi sinh vật xử lý nước thải có thể được sử dụng để sản xuất nhiên liệu sinh học, chẳng hạn như biogas, ethanol,…
 • Ứng dụng trong y học: Vi sinh vật xử lý nước thải có thể được sử dụng trong y học để sản xuất các loại thuốc, chẳng hạn như kháng sinh, thuốc giảm đau,…

Vi sinh vật xử lý nước thải là một công nghệ xử lý nước thải hiệu quả, thân thiện với môi trường. Công nghệ này đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Kết luận

Vi sinh vật xử lý nước thải là một công nghệ xử lý nước thải hiệu quả, thân thiện với môi trường. Công nghệ này đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *