Xử lý nước thải bệnh viện, phòng khám: Vai trò và giải pháp hiệu quả

Nước thải bệnh viện, phòng khám là loại nước thải chứa nhiều chất ô nhiễm nguy hại, có thể gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, việc xử lý nước thải bệnh viện, phòng khám… là một vấn đề quan trọng cần được quan tâm. Bài viết này sẽ cung cấp các thông tin cơ bản về xử lý nước thải bệnh viện, phòng khám… bao gồm vai trò, các tác động, các công nghệ xử lý và giải pháp hiệu quả.

Tác động môi trường của nước thải bệnh viện và phòng khám

Ảnh hưởng đến môi trường của nước thải bệnh viện, phòng khám

Nước thải bệnh viện và phòng khám là loại nước thải chứa nhiều chất ô nhiễm nguy hại, có thể gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Các tác động của nước thải bệnh viện và phòng khám đến môi trường

 • Ô nhiễm nguồn nước: Nước thải bệnh viện và phòng khám có thể chứa nhiều chất ô nhiễm nguy hại, có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm,… Các chất ô nhiễm này có thể làm suy giảm chất lượng nguồn nước, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.
 • Ô nhiễm môi trường: Nước thải bệnh viện và phòng khám có thể gây ô nhiễm đất, không khí,… Các chất ô nhiễm này có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và động vật.

Các tác động của nước thải bệnh viện và phòng khám đến sức khỏe cộng đồng

 • Lây nhiễm bệnh: Nước thải bệnh viện và phòng khám có thể chứa các vi sinh vật gây bệnh, có thể lây nhiễm cho con người và động vật. Các bệnh lây nhiễm có thể gây ra các triệu chứng như sốt, tiêu chảy, nôn mửa,… thậm chí tử vong.
 • Ảnh hưởng đến sức khỏe: Nước thải bệnh viện và phòng khám có thể chứa các chất độc hại, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Các chất độc hại có thể gây ra các bệnh về gan, thận, hệ thần kinh,…

Một số chất ô nhiễm nguy hại có trong nước thải bệnh viện và phòng khám

 • Chất thải lơ lửng: bao gồm các chất hữu cơ, vô cơ, vi sinh vật,…
 • Chất hữu cơ: bao gồm các chất thải từ bệnh nhân, rác thải y tế,…
 • Chất vô cơ: bao gồm các chất thải từ thuốc, dụng cụ y tế,…
 • Vi sinh vật: bao gồm các vi khuẩn, virus, ký sinh trùng,…

Các công nghệ xử lý nước thải bệnh viện và phòng khám

Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải bệnh viện, phòng khám

Có nhiều công nghệ xử lý nước thải bệnh viện khác nhau, mỗi công nghệ có ưu và nhược điểm riêng. Các công nghệ xử lý nước thải bệnh viện phổ biến bao gồm:

Xử lý sinh học: Đây là công nghệ xử lý nước thải bệnh viện phổ biến nhất hiện nay. Công nghệ này sử dụng các vi sinh vật để phân hủy các chất ô nhiễm trong nước thải. Các phương pháp xử lý sinh học phổ biến bao gồm:

 • Bể Aerotank: Trong bể Aerotank, các vi sinh vật hiếu khí phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải dưới tác dụng của oxy.
 • Bể Anoxic: Trong bể Anoxic, các vi sinh vật kỵ khí phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải dưới điều kiện thiếu oxy.
 • Bể Thiếu khí: Trong bể Thiếu khí, các vi sinh vật thiếu khí phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải dưới điều kiện có một lượng oxy nhất định.

Xử lý hóa học: Công nghệ này sử dụng các hóa chất để loại bỏ các chất ô nhiễm trong nước thải. Các phương pháp xử lý hóa học phổ biến bao gồm:

 • Oxy hóa: Các hóa chất oxy hóa được sử dụng để oxy hóa các chất ô nhiễm hữu cơ trong nước thải.
 • Khử trùng: Các hóa chất khử trùng được sử dụng để tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh trong nước thải.
 • Tạo kết tủa: Các hóa chất tạo kết tủa được sử dụng để loại bỏ các chất rắn lơ lửng trong nước thải.

Xử lý vật lý: Công nghệ này sử dụng các quá trình vật lý để loại bỏ các chất ô nhiễm trong nước thải. Các phương pháp xử lý vật lý phổ biến bao gồm:

 • Lắng: Các chất rắn lơ lửng được loại bỏ khỏi nước thải bằng quá trình lắng.
 • Lọc: Các chất rắn lơ lửng và các chất ô nhiễm nhỏ hơn được loại bỏ khỏi nước thải bằng quá trình lọc.
 • Thiêu hủy: Các chất ô nhiễm nguy hại được loại bỏ khỏi nước thải bằng quá trình thiêu hủy.

Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện nào được lựa chọn sẽ phụ thuộc vào thành phần và nồng độ của chất ô nhiễm trong nước thải.

Quy trình xử lý nước thải trong phòng khám

Quy trình xử lý nước thải bệnh viện bao gồm các bước sau:

Thu gom và vận chuyển: Nước thải bệnh viện được thu gom bằng hệ thống cống rãnh riêng biệt. Sau đó, nước thải được vận chuyển đến nhà máy xử lý nước thải.

Xử lý sơ bộ: Tại nhà máy xử lý nước thải, nước thải được xử lý sơ bộ để loại bỏ các chất rắn lơ lửng, chất rắn nổi và các chất ô nhiễm thô. Các phương pháp xử lý sơ bộ phổ biến bao gồm:

 • Lắng: Các chất rắn lơ lửng được lắng xuống đáy bể.
 • Lọc: Các chất rắn lơ lửng và các chất ô nhiễm nhỏ hơn được lọc ra khỏi nước thải.
 • Tách rác: Các chất rắn nổi và các chất thải khác được tách ra khỏi nước thải.

Xử lý chính: Sau khi xử lý sơ bộ, nước thải được xử lý chính để loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ, vô cơ và vi sinh vật. Các phương pháp xử lý chính phổ biến bao gồm:

 • Xử lý sinh học: Các vi sinh vật được sử dụng để phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải.
 • Xử lý hóa học: Các hóa chất được sử dụng để oxy hóa, tạo kết tủa hoặc khử trùng nước thải.
 • Xử lý vật lý: Các quá trình vật lý như lắng, lọc và thiêu hủy được sử dụng để loại bỏ các chất ô nhiễm trong nước thải.

Xử lý sau: Sau khi xử lý chính, nước thải được xử lý sau để đạt tiêu chuẩn xả thải. Các phương pháp xử lý sau phổ biến bao gồm:

 • Khử trùng: Các chất khử trùng được sử dụng để tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh trong nước thải.
 • Amoni hóa: Amoniac được loại bỏ khỏi nước thải bằng quá trình amoni hóa.
 • Phosphat hóa: Phosphate được loại bỏ khỏi nước thải bằng quá trình phosphate hóa.

Xả thải: Nước thải sau khi xử lý được xả ra môi trường hoặc sử dụng cho các mục đích khác.

Quy trình xử lý nước thải bệnh viện có thể khác nhau tùy thuộc vào thành phần và nồng độ của chất ô nhiễm trong nước thải. Việc lựa chọn công nghệ xử lý nước thải bệnh viện phù hợp sẽ đảm bảo hiệu quả xử lý và tiết kiệm chi phí.

Kết bài

Xử lý nước thải bệnh viện và phòng khám không chỉ là một yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn môi trường, mà còn là một cách bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Việc sử dụng công nghệ hiện đại, quản lý nước thải cẩn thận và tuân thủ quy định là các bước cơ bản trong quá trình này. Bằng cách thực hiện đúng cách, chúng ta có thể bảo vệ môi trường và đảm bảo sức khỏe mọi người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *