Quy trình và giải pháp xử lý nước thải biogas tiên tiến

Xử lý nước thải biogas đang là một thách thức lớn trong bảo vệ môi trường và tái tạo nguồn nước. Quá trình hình thành ô nhiễm trong nước thải biogas là phân hủy kỵ khí của chất thải hữu cơ tạo ra khí metan (CH4) và khí cacbonic (CO2), cùng với vi sinh vật, đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.

Tổng quan nước thải biogas và nguồn phát sinh nước thải biogas

Nước thải biogas thường chứa các hợp chất hữu cơ, dioxin, chất phụ gia, và vi sinh vật. Nước thải này cần được xử lý kỹ lưỡng trước khi thải ra môi trường để tránh ô nhiễm và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Nguồn phát sinh nước thải biogas chủ yếu đến từ các hoạt động chăn nuôi, như phân động vật và chất thải hữu cơ từ hoạt động sản xuất nông nghiệp. Các hầm biogas tại các hộ gia đình nông dân và trang trại lớn là những nguồn chính sản xuất biogas và do đó cũng tạo ra lượng lớn nước thải.

Các nguồn phát sinh nước thải biogas

Ở Việt Nam, việc sử dụng hầm biogas trong chăn nuôi đang được khuyến khích như một phương pháp xử lý chất thải hữu cơ hiệu quả, giúp giảm ô nhiễm và tạo ra nguồn năng lượng tái tạo. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn góp phần vào việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Đặc điểm của nước thải Biogas

Nước thải Biogas là nước thải sinh ra từ quá trình sản xuất Biogas, bao gồm nước thải từ bể ủ, nước thải từ hệ thống khử lưu huỳnh, nước thải từ hệ thống làm lạnh và nước thải sinh hoạt của nhà máy Biogas. Do đó trong nước thải Biogas sẽ có những đặc điểm như sau:

 • Nồng độ chất hữu cơ cao: BOD (nhu cầu oxy sinh học) và COD (nhu cầu oxy hóa hóa học) cao do chứa nhiều chất hữu cơ chưa phân hủy. Nồng độ BOD thường dao động từ 2.000 – 10.000 mg/L, COD từ 4.000 – 20.000 mg/L.
 • Nồng độ chất dinh dưỡng cao: Chứa nhiều Nitơ (N), Phốt pho (P), Kali (K) do nguyên liệu đầu vào là các chất hữu cơ. Nồng độ N tổng số có thể lên đến 1.000 mg/L, P tổng số lên đến 200 mg/L, K tổng số lên đến 500 mg/L.
 • Chứa nhiều vi sinh vật: Vi sinh vật kỵ khí đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân hủy chất hữu cơ để tạo ra Biogas. Một số vi sinh vật có thể gây hại cho sức khỏe con người.
 • Có mùi hôi thối khó chịu: Do chứa các hợp chất(H2S) và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs).
 • pH axit hoặc kiềm: pH thường dao động từ 5,5 – 8,5.
 • Màu sắc: Nước thải Biogas thường có màu nâu sẫm hoặc đen.
 • Nhiệt độ: Nhiệt độ nước thải Biogas thường cao hơn nhiệt độ môi trường xung quanh do quá trình phân hủy sinh học diễn ra trong bể ủ.

Ngoài ra, nước thải Biogas còn có thể chứa các chất độc hại khác như kim loại nặng, thuốc trừ sâu, và các chất hữu cơ khó phân hủy.

Quy trình xử lý nước thải Biogas

Quy trình xử lý nước thải Biogas hiệu quả

Quy trình xử lý nước thải Biogas thường bao gồm các bước sau:

Thu Gom và Sơ Bộ Xử Lý: Nước thải từ các khu sản xuất được thu gom, loại bỏ chất rắn và cặn lớn thông qua các bể tách hoặc lưới chắn.

Xử Lý Sinh Học Anaerobic (Hầm Biogas): Nước thải sau đó được dẫn vào hầm Biogas, nơi các vi sinh vật kỵ khí phân hủy chất hữu cơ, giảm BOD và COD, đồng thời tạo ra biogas.

Xử Lý Sinh Học Aerobic:

 • Bể Anoxic: Trong điều kiện thiếu khí, vi sinh vật sẽ thực hiện quá trình nitrat hóa và khử nitrat hóa, giúp loại bỏ nitơ.
 • Bể Aerotank: Vi sinh vật hiếu khí tiếp tục phân hủy chất hữu cơ, giảm thêm BOD và COD.

Lắng và Tách Bùn:

 • Bể Lắng Sinh Học: Bùn hoạt tính được tách ra từ nước thải và một phần được tuần hoàn trở lại bể Anoxic.
 • Bể Chứa Bùn: Bùn dư thừa được chuyển đến bể chứa và sau đó được xử lý hoặc sử dụng làm phân bón.

Xử Lý Bổ Sung:

 • Hồ Sinh Học: Các chất hữu cơ còn lại được phân hủy tự nhiên như trong ao hồ.
 • Bể Khử Trùng và Bể Lọc Áp Lực: Loại bỏ vi sinh vật còn sót lại, đảm bảo nước thải đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường hoặc tái sử dụng.

Quy trình này giúp đảm bảo nước thải sau xử lý có thể được tái sử dụng an toàn trong nông nghiệp hoặc thải ra môi trường mà không gây ô nhiễm.

Xem thêm: Xử lý nước thải chăn nuôi heo: cách hiệu quả và bền vững

Các phương pháp xử lý nước thải sau biogas

Phương pháp xử lý nước thải sau biogas

Có một số phương pháp xử lý nước thải sau biogas được áp dụng để đảm bảo rằng nước thải đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường hoặc tái sử dụng. Dưới đây là một số phương pháp hiệu quả:

 • Xử lý bằng bể Anoxic: Trong điều kiện thiếu khí, vi sinh vật sẽ thực hiện quá trình nitrat hóa và khử nitrat hóa, giúp loại bỏ nitơ.
 • Xử lý bằng bể Aerotank: Bể Aerotank chứa các vi sinh vật hiếu khí, giúp giảm nồng độ BOD và COD xuống chỉ còn 15%.
 • Xử lý bằng bể lắng sinh học: Sau khi giảm nồng độ, nước thải được đưa đến bể lắng, nơi các bông bùn sẽ lắng xuống đáy bể và một phần được tuần hoàn lại bể Aerotank.
 • Xử lý bằng hồ sinh học: Hồ sinh học phân hủy các chất hữu cơ tự nhiên như ao hồ, giúp giảm nồng độ chất ô nhiễm.
 • Lọc sinh học kết hợp bãi lọc thực vật: Một phương pháp khác là sử dụng công nghệ lọc sinh học kết hợp với bãi lọc thực vật, giúp giảm nồng độ chất ô nhiễm như BOD, TSS, Amoni một cách hiệu quả.

Những phương pháp này giúp xử lý nước thải sau biogas một cách hiệu quả, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người, đồng thời tạo điều kiện cho việc tái sử dụng nước thải trong nông nghiệp.

Kết luận

Xử lý nước thải biogas là việc làm cần thiết để bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe con người và tạo ra nguồn phân bón hữu cơ. Lựa chọn đơn vị xử lý nước thải biogas uy tín và tuân thủ các lưu ý khi xử lý sẽ giúp đảm bảo hiệu quả và an toàn cho hệ thống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *