Xử lý nước thải cao su: giải pháp hiệu quả và bền vững

Xử lý nước thải cao su là một phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và duy trì sự cân bằng sinh thái. Cao su là một ngành công nghiệp quan trọng, nhưng quá trình sản xuất và chế biến cao su tạo ra nước thải có thể gây ô nhiễm môi trường. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các phương pháp và quy trình xử lý nước thải cao su.

Thành phần tính chất của nước thải cao su

Thành phần tính chất và xử lý nước thải chế biến mủ cao su

Nước thải cao su là loại nước thải công nghiệp có chứa nhiều chất ô nhiễm, đặc biệt là amoni và photphat. Nước thải cao su phát sinh từ các hoạt động sản xuất cao su, bao gồm:

 • Sản xuất mủ cao su
 • Sản xuất lốp xe
 • Sản xuất găng tay cao su
 • Sản xuất giày dép cao su

Thành phần của nước thải cao su

Nước thải cao su có thành phần phức tạp, bao gồm các chất ô nhiễm hữu cơ, vô cơ, vi sinh vật và các chất rắn lơ lửng. Các chất ô nhiễm chính trong nước thải cao su bao gồm:

 • Chất ô nhiễm hữu cơ: Chất ô nhiễm hữu cơ trong nước thải cao su chủ yếu là các hợp chất hữu cơ dễ phân hủy, chẳng hạn như protein, carbohydrate, lipid, v.v. Các chất ô nhiễm hữu cơ có thể gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
 • Chất ô nhiễm vô cơ: Chất ô nhiễm vô cơ trong nước thải cao su chủ yếu là amoni, photphat, kim loại nặng, v.v. Các chất ô nhiễm vô cơ có thể gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến các sinh vật thủy sinh.
 • Vi sinh vật: Vi sinh vật trong nước thải cao su chủ yếu là vi khuẩn, nấm, tảo, v.v. Vi sinh vật có thể gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
 • Chất rắn lơ lửng: Chất rắn lơ lửng trong nước thải cao su chủ yếu là các hạt cao su, dầu mỡ, v.v. Chất rắn lơ lửng có thể gây tắc nghẽn đường ống, ảnh hưởng đến quá trình xử lý nước thải.

Tính chất của nước thải cao su

Nước thải cao su có các tính chất cơ bản sau:

 • Độ pH: Độ pH của nước thải cao su thường thấp, trong khoảng 4.2-5.2.
 • Màu sắc: Nước thải cao su thường có màu vàng nhạt hoặc nâu đỏ.
 • Mùi: Nước thải cao su thường có mùi hôi đặc trưng.
 • Độ đục: Độ đục của nước thải cao su thường cao, do hàm lượng chất rắn lơ lửng cao.
 • Độ dẫn điện: Độ dẫn điện của nước thải cao su thường cao, do hàm lượng chất ô nhiễm vô cơ cao.

Ảnh hưởng của nước thải cao su đến môi trường

Nước thải cao su có thể gây ra những tác động xấu đến môi trường, bao gồm:

 • Gây ô nhiễm nguồn nước: Nước thải cao su chứa nhiều chất ô nhiễm hữu cơ, vô cơ và vi sinh vật có thể gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến các sinh vật thủy sinh.
 • Gây ô nhiễm đất: Nước thải cao su có thể thấm xuống đất, gây ô nhiễm đất, ảnh hưởng đến hệ sinh thái.
 • Gây ô nhiễm không khí: Nước thải cao su có thể bốc hơi, gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Phương pháp xử lý nước thải cao su

Phương pháp xử lý nước thải chế biến mủ cao su hiệu quả

Có nhiều phương pháp xử lý nước thải cao su, bao gồm:

Xử lý sinh học: Đây là phương pháp xử lý nước thải cao su phổ biến nhất. Phương pháp này sử dụng vi sinh vật để phân hủy các chất ô nhiễm hữu cơ trong nước thải.

Xử lý hóa học: Phương pháp này sử dụng hóa chất để loại bỏ các chất ô nhiễm trong nước thải. Các hóa chất thường được sử dụng để xử lý nước thải cao su bao gồm:

 • Chất keo tụ: Chất keo tụ được sử dụng để kết tủa các chất rắn lơ lửng trong nước thải.
 • Chất oxy hóa: Chất oxy hóa được sử dụng để oxy hóa các chất ô nhiễm hữu cơ trong nước thải.
 • Chất khử: Chất khử được sử dụng để khử các chất ô nhiễm vô cơ trong nước thải.

Xử lý vật lý: Phương pháp này sử dụng các phương pháp vật lý để loại bỏ các chất ô nhiễm trong nước thải. Các phương pháp vật lý thường được sử dụng để xử lý nước thải cao su bao gồm:

 • Lọc: Lọc được sử dụng để loại bỏ các chất rắn lơ lửng trong nước thải.
 • Tuyển nổi: Tuyển nổi được sử dụng để loại bỏ các chất rắn lơ lửng và dầu mỡ trong nước thải.
 • Sục khí: Sục khí được sử dụng để oxy hóa các chất ô nhiễm hữu cơ trong nước thải.

Lựa chọn phương pháp xử lý nước thải cao su

Phương pháp xử lý nước thải cao su cần được lựa chọn phù hợp với thành phần của nước thải và điều kiện kinh tế của nhà máy. Dưới đây là một số yếu tố cần xem xét khi lựa chọn phương pháp xử lý nước thải cao su:

 • Thành phần của nước thải: Thành phần của nước thải cao su bao gồm các chất ô nhiễm hữu cơ, vô cơ, vi sinh vật và các chất rắn lơ lửng. Mỗi phương pháp xử lý nước thải cao su có hiệu quả khác nhau đối với từng loại chất ô nhiễm.
 • Điều kiện kinh tế: Chi phí đầu tư và vận hành hệ thống xử l ý nước thải cao su là một yếu tố cần xem xét khi lựa chọn phương pháp xử lý.
 • Khả năng thu hồi chất thải: Một số phương pháp xử lý nước thải cao su có thể thu hồi các chất thải, chẳng hạn như chất rắn lơ lửng, dầu mỡ, v.v. Việc thu hồi các chất thải có thể giúp giảm chi phí xử lý và có thể tái sử dụng các chất thải.

Tiêu chuẩn và quy định về xử lý nước thải cao su

Tại Việt Nam, tiêu chuẩn và quy định về xử lý nước thải cao su được quy định tại Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo quy định này, các cơ sở sản xuất cao su có quy mô xả nước thải từ 1.000 m3/ngày trở lên phải có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải cao su được quy định tại QCVN 01-MT:2015/BTNMT. Quy chuẩn này quy định các thông số chất lượng nước thải cao su sau:

 • Độ pH: 6,5 – 8,5
 • BOD5: 30 mg/L
 • COD: 100 mg/L
 • Amoni: 5 mg/L
 • Photphat: 1,5 mg/L
 • Chất rắn lơ lửng: 100 mg/L
 • Dầu mỡ: 10 mg/L

Các cơ sở sản xuất cao su có quy mô xả nước thải dưới 1.000 m3/ngày phải có kế hoạch xử lý nước thải và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Kế hoạch xử lý nước thải phải đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Ngoài ra, các cơ sở sản xuất cao su cũng cần tuân thủ các quy định khác về bảo vệ môi trường, chẳng hạn như:

 • Quy định về xả nước thải vào nguồn nước
 • Quy định về thu gom và xử lý chất thải rắn
 • Quy định về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường

Việc tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định về xử lý nước thải cao su là cần thiết để bảo vệ môi trường và đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Kết Luận

Xử lý nước thải cao su đòi hỏi sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, tuân thủ quy định pháp luật và tầm quan trọng của mục tiêu bền vững. Việc áp dụng các phương pháp xử lý và công nghệ xanh không chỉ giúp giảm ô nhiễm mà còn tạo ra một ngành công nghiệp cao su bền vững và an toàn cho môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *