Xử Lý Nước Thải Mực In: Giải Pháp Xanh Cho Ngành In Ấn

Nước thải mực in là một vấn đề quan trọng trong ngành công nghiệp in ấn. Khi các máy in hoạt động, chúng tạo ra nước thải chứa các hợp chất hữu cơ, hóa chất và bùn. Việc xử lý nước thải mực in không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn đảm bảo sự an toàn cho con người. Do đó, xử lý nước thải mực in là vấn đề quan trọng cần được quan tâm.

Tác động của nước thải mực in đến môi trường

Những tác động của nước thải mực in ảnh hưởng đến môi trường

Nước thải mực in chứa các hợp chất độc hại như hóa chất in, mực và dung môi. Khi xả thải mực in mà không qua xử lý, chúng có thể gây ô nhiễm nước ngầm và nước mặt. Điều này ảnh hưởng đến hệ sinh thái và sức khỏe con người.

Gây ô nhiễm nguồn nước

Nước thải mực in có chứa các chất ô nhiễm như chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng, chất vô cơ, chất độc hại,… có thể làm ô nhiễm nguồn nước mặt, nguồn nước ngầm.

Các chất hữu cơ trong nước thải mực in có thể gây ô nhiễm sinh hóa, làm giảm độ oxy hòa tan trong nước, ảnh hưởng đến quá trình hô hấp của các sinh vật sống trong nước.

Các chất rắn lơ lửng trong nước thải mực in có thể làm đục nước, cản trở ánh sáng mặt trời, ảnh hưởng đến quá trình quang hợp của các sinh vật sống trong nước.

Các chất vô cơ trong nước thải mực in có thể gây ô nhiễm hóa học, làm thay đổi thành phần hóa học của nước, ảnh hưởng đến sự phát triển của các sinh vật sống trong nước.

Các chất độc hại trong nước thải mực in có thể gây ô nhiễm độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và sinh vật sống trong nước.

Gây ô nhiễm môi trường đất

Nước thải mực in khi thải ra môi trường có thể thấm xuống đất, gây ô nhiễm môi trường đất.

Các chất hữu cơ trong nước thải mực in có thể gây ô nhiễm hữu cơ, làm giảm độ phì nhiêu của đất, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây trồng.

Các chất rắn lơ lửng trong nước thải mực in có thể làm cứng đất, cản trở quá trình thoát nước của đất, ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng.

Các chất vô cơ trong nước thải mực in có thể gây ô nhiễm hóa học, làm thay đổi thành phần hóa học của đất, ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng.

Các chất độc hại trong nước thải mực in có thể gây ô nhiễm độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và cây trồng.

Gây ô nhiễm không khí

Nước thải mực in có chứa các chất hữu cơ khó phân hủy có thể phát sinh mùi hôi, gây ô nhiễm không khí.

Ngoài ra, nước thải mực in khi bốc hơi có thể tạo thành các khí độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.

Tại sao cần xử lý nước thải mực in

Nước thải mực in là loại nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất, in ấn, sử dụng mực in. Nước thải này có chứa các chất ô nhiễm như chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng, chất vô cơ, chất độc hại,… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

Vì vậy, cần xử lý nước thải mực in để:

 • Bảo vệ môi trường: Nước thải mực in có thể gây ô nhiễm nguồn nước, môi trường đất, môi trường không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và sinh vật. Xử lý nước thải mực in giúp giảm thiểu tác động của nước thải này đến môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và sinh vật.
 • Tuân thủ quy định của pháp luật: Tại Việt Nam, quy định về xử lý nước thải mực in được quy định tại Thông tư số 24/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo quy định này, các cơ sở sản xuất, in ấn, sử dụng mực in phải có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
 • Tiết kiệm chi phí: Xử lý nước thải mực in giúp giảm thiểu lượng nước thải phát sinh, giảm chi phí xử lý nước thải, chi phí mua nước sạch.

Các phương pháp xử lý nước thải mực in

Phương pháp và quy trình xử lý nước thải mực in

Có nhiều phương pháp xử lý nước thải mực in, bao gồm:

Phương pháp hóa học

Phương pháp hóa học sử dụng các hóa chất để loại bỏ các chất ô nhiễm trong nước thải mực in. Các hóa chất thường được sử dụng trong phương pháp này bao gồm:

 • Keo tụ – flo hóa: Sử dụng các hóa chất keo tụ – flo hóa để tạo thành các bông keo, lắng xuống đáy bể, thu gom và xử lý.
 • Oxy hóa: Sử dụng các hóa chất oxy hóa để phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải mực in.
 • Hấp thụ: Sử dụng các vật liệu có khả năng hấp thụ các chất ô nhiễm trong nước thải mực in.
 • Trao đổi ion: Sử dụng các vật liệu trao đổi ion để loại bỏ các ion kim loại nặng trong nước thải mực in.

Ưu điểm của phương pháp hóa học là có khả năng xử lý nhanh, hiệu quả cao. Tuy nhiên, phương pháp này có thể gây ô nhiễm thứ cấp, cần sử dụng nhiều hóa chất và có chi phí vận hành cao.

Phương pháp vật lý

Phương háp vật lý sử dụng các thiết bị vật lý để loại bỏ các chất ô nhiễm trong nước thải mực in. Các thiết bị vật lý thường được sử dụng trong phương pháp này bao gồm:

 • Lắng: Sử dụng trọng lực để lắng các chất rắn lơ lửng trong nước thải mực in.
 • Lọc: Sử dụng các vật liệu lọc để loại bỏ các chất rắn lơ lửng, chất rắn hòa tan trong nước thải mực in.
 • Sục khí: Sử dụng khí nén để hòa tan oxy vào nước thải mực in, giúp các chất hữu cơ phân hủy nhanh hơn.
 • Điện hóa: Sử dụng dòng điện để phân hủy các chất ô nhiễm trong nước thải mực in.

Ưu điểm của phương pháp vật lý là đơn giản, dễ vận hành, không cần sử dụng hóa chất. Tuy nhiên, phương pháp này có hiệu quả xử lý không cao, cần thời gian xử lý lâu.

Phương pháp sinh học

Phương pháp sinh học sử dụng các vi sinh vật để phân hủy các chất ô nhiễm trong nước thải mực in. Các vi sinh vật thường được sử dụng trong phương pháp này bao gồm:

Vi sinh vật hiếu khí: Sử dụng các vi sinh vật hiếu khí để phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải mực in.

Vi sinh vật kỵ khí: Sử dụng các vi sinh vật kỵ khí để phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải mực in.

Ưu điểm của phương pháp sinh học là hiệu quả xử lý cao, không gây ô nhiễm thứ cấp. Tuy nhiên, phương pháp này cần thời gian xử lý lâu, cần có điều kiện môi trường phù hợp cho vi sinh vật phát triển.

Trong thực tế, các phương pháp xử lý nước thải mực in thường được kết hợp với nhau để đạt hiệu quả cao nhất. Ví dụ, có thể sử dụng phương pháp hóa học để loại bỏ các chất ô nhiễm khó phân hủy, sau đó sử dụng phương pháp sinh học để phân hủy các chất ô nhiễm còn lại.

Tùy theo từng loại nước thải, từng quy mô, mục đích xử lý mà lựa chọn phương pháp xử lý nước thải mực in phù hợp.

Quy định về xử lý nước thải mực in

Tại Việt Nam, quy định về xử lý nước thải mực in được quy định tại Thông tư số 24/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo quy định này, các cơ sở sản xuất, in ấn, sử dụng mực in phải có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Tiêu chuẩn nước thải mực in

Tiêu chuẩn nước thải mực in được quy định tại QCVN 40:2011/BTNMT. Theo quy chuẩn này, nước thải mực in sau khi xử lý phải đạt các tiêu chuẩn sau:

 • pH : 6,0 – 8,5
 • COD: 100 mg/L
 • BOD5: 50 mg/L
 • TSS: 100 mg/L
 • Chất rắn lơ lửng: 100 mg/L
 • Chất rắn hòa tan: 500 mg/L
 • Clo hữu cơ: 1 mg/L
 • Thủy ngân: 0,0001 mg/L
 • Chì: 0,01 mg/L
 • Crom (VI): 0,05 mg/L
 • Asen: 0,01 mg/L

Kết luận

Trong khi chúng ta tiếp tục chứng kiến sự phát triển không ngừng của ngành in ấn, việc xử lý nước thải mực in đang trở thành một phần không thể thiếu của sự đổi mới và bền vững. Bằng cách tích hợp công nghệ xanh và tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường, chúng ta không chỉ giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường mà còn tạo ra cơ hội cho sự phát triển kinh tế và thương hiệu. Sự đầu tư vào các giải pháp xử lý nước thải mực in không chỉ là hành động bảo vệ môi trường mà còn là sự cam kết của chúng ta đối với một tương lai bền vững và xanh sạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *