Xử Lý Nước Thải Nhà Máy Giấy: Công Nghệ Tiên Tiến và Bền Vững

Ngành sản xuất giấy là một trong những ngành công nghiệp tiêu thụ lượng nước lớn. Xử lý nước thải nhà máy giấy là một vấn đề quan trọng cần được quan tâm, đặc biệt là trong bối cảnh môi trường ngày càng ô nhiễm. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin tổng quan về xử lý nước thải nhà máy giấy, bao gồm tầm quan trọng, quy trình, công nghệ và giải pháp.

Mô Tả Tổng Quan về Ngành Công Nghiệp Giấy

Ngành công nghiệp giấy là một trong những ngành công nghiệp quan trọng nhất thế giới, đóng góp đáng kể cho nền kinh tế và xã hội. Ngành công nghiệp này cung cấp các sản phẩm giấy và bìa cần thiết cho nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm in ấn, văn phòng, đóng gói, xây dựng, và nhiều hơn nữa.

Ngành công nghiệp giấy sử dụng nhiều loại nguyên liệu khác nhau để sản xuất giấy, bao gồm gỗ, giấy tái chế, và các chất phụ gia. Quá trình sản xuất giấy thường tạo ra một lượng lớn nước thải, chứa đựng các chất ô nhiễm có thể gây hại cho môi trường.

Tổng quan về nhà máy giấy và tình trạng nước thải nhà máy

Nguồn gốc và tính chất của nước thải từ nhà máy giấy

Nước thải từ nhà máy giấy có nguồn gốc từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm:

 • Nước thải từ quá trình xử lý gỗ: Quá trình này bao gồm các công đoạn như nghiền gỗ, tách gỗ, và xử lý gỗ. Nước thải từ các công đoạn này thường chứa đựng các chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, và các chất hóa học.
 • Nước thải từ quá trình sản xuất giấy: Quá trình này bao gồm các công đoạn như nấu bột, tẩy trắng, và xeo giấy. Nước thải từ các công đoạn này thường chứa đựng các chất hữu cơ, các chất hóa học, và các chất rắn hòa tan.

Tính chất của nước thải từ nhà máy giấy phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm loại nguyên liệu sử dụng, công nghệ sản xuất, và các điều kiện vận hành. Nhìn chung, nước thải từ nhà máy giấy có thể chứa đựng các chất ô nhiễm sau:

 • Chất rắn lơ lửng: Chất rắn lơ lửng bao gồm các chất rắn không tan trong nước, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Các chất rắn lơ lửng có thể gây tắc nghẽn hệ thống xử lý nước thải, làm giảm hiệu quả xử lý.
 • Chất hữu cơ: Chất hữu cơ là các chất có chứa carbon. Chất hữu cơ có thể gây ô nhiễm môi trường nước, làm giảm khả năng tự làm sạch của nguồn nước.
 • Các chất hóa học: Các chất hóa học có thể được sử dụng trong quá trình sản xuất giấy, bao gồm các chất tẩy trắng, chất keo tụ, và các chất phụ gia khác. Các chất hóa học có thể gây hại cho môi trường và sức khỏe con người.

Phương pháp xử lý nước thải nhà máy giấy

Các phương pháp xử lý nước thải nhà máy giấy

Nước thải từ nhà máy giấy là một loại nước thải công nghiệp có lượng lớn và chứa nhiều chất ô nhiễm. Các chất ô nhiễm chính trong nước thải nhà máy giấy bao gồm:

 • Chất rắn lơ lửng
 • Chất hữu cơ
 • Các chất hóa học

Việc xử lý nước thải nhà máy giấy là một vấn đề quan trọng cần được quan tâm để bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.

Có nhiều phương pháp xử lý nước thải nhà máy giấy khác nhau, bao gồm:

Phương pháp cơ học

Phương pháp cơ học sử dụng các thiết bị để loại bỏ các chất rắn lơ lửng, chất rắn hòa tan, và các tạp chất khác khỏi nước thải. Các thiết bị thường được sử dụng trong phương pháp cơ học bao gồm:

 • Song chắn rác: Loại bỏ các chất rắn thô có kích thước lớn.
 • Bể lắng: Loại bỏ các chất rắn lơ lửng có kích thước nhỏ hơn.
 • Bể keo tụ – tạo bông: Kết dính các chất rắn lơ lửng thành các bông lớn, dễ lắng.
 • Bể lọc: Loại bỏ các chất rắn hòa tan và các tạp chất khác.

Phương pháp hóa học

Phương pháp hóa học sử dụng các hóa chất để xử lý các chất ô nhiễm có trong nước thải. Các hóa chất thường được sử dụng trong phương pháp hóa học bao gồm:

 • Chất keo tụ: Kết dính các chất rắn lơ lửng thành các bông lớn, dễ lắng.
 • Chất oxy hóa: Oxi hóa các chất hữu cơ khó phân hủy.
 • Chất khử: Khử các chất hữu cơ khó phân hủy.
 • Chất kết tủa: Loại bỏ các chất rắn hòa tan.

Phương pháp sinh học

Phương pháp sinh học sử dụng các vi sinh vật để phân hủy các chất hữu cơ có trong nước thải. Các vi sinh vật thường được sử dụng trong phương pháp sinh học bao gồm:

 • Vi sinh vật hiếu khí: Phân hủy các chất hữu cơ trong điều kiện có oxy.
 • Vi sinh vật kỵ khí: Phân hủy các chất hữu cơ trong điều kiện không có oxy.

Công nghệ xử lý nước thải nhà máy giấy

Có nhiều công nghệ xử lý nước thải nhà máy giấy khác nhau, bao gồm:

 • Công nghệ xử lý sinh học hiếu khí: Công nghệ này sử dụng các vi sinh vật hiếu khí để phân hủy các chất hữu cơ có trong nước thải.
 • Công nghệ xử lý sinh học kỵ khí: Công nghệ này sử dụng các vi sinh vật kỵ khí để phân hủy các chất hữu cơ có trong nước thải.
 • Công nghệ xử lý hóa lý: Công nghệ này sử dụng các hóa chất để xử lý các chất ô nhiễm có trong nước thải.
 • Công nghệ xử lý kết hợp: Công nghệ này kết hợp hai hoặc nhiều công nghệ xử lý khác nhau để đạt hiệu quả cao nhất.

Quy trình xử lý nước thải nhà máy giấy

Quy trình xử lý nước thải nhà máy giấy hiệu quả

Quy trình xử lý nước thải nhà máy giấy thường bao gồm các bước sau:

 • Tiếp nhận nước thải: Nước thải từ nhà máy được thu gom và đưa vào hệ thống xử lý.
 • Loại bỏ chất rắn lơ lửng: Các chất rắn lơ lửng được loại bỏ bằng song chắn rác, bể lắng, hoặc bể keo tụ – tạo bông.
 • Loại bỏ chất hữu cơ: Chất hữu cơ được loại bỏ bằng phương pháp hóa học, sinh học, hoặc kết hợp cả hai phương pháp.
 • Loại bỏ các chất hóa học: Các chất hóa học được loại bỏ bằng phương pháp hóa học.
 • Xử lý nước thải sau xử lý: Nước thải sau xử lý được kiểm tra chất lượng và xả ra môi trường.

Việc lựa chọn phương pháp, quy trình, và công nghệ xử lý nước thải nhà máy giấy cần dựa trên các yếu tố sau:

 • Loại và hàm lượng chất ô nhiễm trong nước thải.
 • Khả năng đầu tư của nhà máy.
 • Các điều kiện vận hành của nhà máy.

Tiêu chuẩn và quy định về xử lý nước thải nhà máy giấy

Tiêu chuẩn và quy định về xử lý nước thải nhà máy giấy nhằm đảm bảo nước thải sau xử lý đạt chất lượng trước khi xả ra môi trường, bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.

Tại Việt Nam, tiêu chuẩn nước thải nhà máy giấy được quy định tại QCVN 40:2011/BTNMT. Quy chuẩn này quy định các thông số chất lượng nước thải nhà máy giấy, bao gồm:Chất rắn lơ lửng, Chất hữu cơ, BOD5, COD, TSS, SS, pH, NH4+-N, NO3–N, PO43–P, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

Quy định về xử lý nước thải nhà máy giấy được quy định tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP. Nghị định này quy định các yêu cầu về xử lý nước thải nhà máy giấy, bao gồm:

 • Nhà máy giấy phải có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
 • Nước thải sau xử lý phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường quy định tại QCVN 40:2011/BTNMT.
 • Nhà máy giấy phải thực hiện quan trắc, giám sát chất lượng nước thải định kỳ và báo cáo kết quả quan trắc, giám sát chất lượng nước thải cho cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.

Ngoài ra, nhà máy giấy cũng cần tuân thủ các quy định khác về bảo vệ môi trường, bao gồm:

 • Luật Bảo vệ môi trường năm 2014
 • Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
 • Thông tư 23/2017/TT-BTNMT quy định về đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
 • Thông tư 27/2018/TT-BTNMT quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Việc tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định về xử lý nước thải nhà máy giấy là trách nhiệm của các nhà máy giấy. Việc tuân thủ các quy định này sẽ giúp bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.

Giải pháp, thực trạng và tương lai của xử lý nước thải nhà máy giấy

Để nâng cao hiệu quả xử lý nước thải nhà máy giấy, cần thực hiện các giải pháp sau:

 • Ứng dụng các công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, hiệu quả.
 • Tăng cường đầu tư cho xử lý nước thải.
 • Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xử lý nước thải của các nhà máy giấy.

Thực trạng xử lý nước thải nhà máy giấy tại Việt Nam còn nhiều hạn chế, đặc biệt là đối với các nhà máy giấy nhỏ, lẻ. Nguyên nhân là do thiếu vốn đầu tư, thiếu công nghệ xử lý nước thải tiên tiến,…

Trong tương lai, xử lý nước thải nhà máy giấy sẽ được chú trọng hơn nữa, nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Kết luận

Bài viết đã trình bày chi tiết về quá trình xử lý nước thải từ nhà máy giấy, đặc biệt là trong bối cảnh ngày càng tăng của nhận thức về môi trường. Việc tích hợp công nghệ tiên tiến và chiến lược bền vững đã làm cho ngành công nghiệp giấy không chỉ đáp ứng được tiêu chuẩn môi trường mà còn đóng góp tích cực vào sự bảo vệ nguồn nước và môi trường xanh. Qua đó, chúng ta thấy sự đổi mới và cam kết của ngành này, hứa hẹn một tương lai sáng tạo và bền vững trong xử lý nước thải nhà máy giấy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *