Giải pháp xử lý nước thải nhà máy phân bón đạt hiệu quả

Nước thải ngành sản xuất phân bón là một trong những loại nước thải công nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nếu không được xử lý đúng cách, nước thải này có thể gây hại cho sức khỏe con người, động vật và thực vật. Vậy nước thải ngành sản xuất phân bón phát sinh từ đâu, có những tính chất gì và cần xử lý như thế nào? Bài viết này sẽ chia sẻ chi tiết về hệ thống, quy trình, phương pháp xử lý nước thải nhà máy phân bón đạt hiệu quả cao, đáp ứng chuẩn QCVN giúp bảo vệ môi trường.

Nguồn gốc và tính chất của nước thải ngành sản xuất phân bón

Ngồn gốc thành phần nước thải sản xuất phân bón

Nước thải ngành sản xuất phân bón phát sinh từ nhiều quá trình khác nhau trong nhà máy, bao gồm:

 • Nước thải từ các quá trình sơ chế, khuấy trộn, sàng lọc
 • Nước thải từ các quá trình xử lý bụi
 • Nước thải từ các quá trình làm nguội máy móc, thiết bị
 • Nước thải sinh hoạt tại nhà máy

Tổng hợp lại, nước thải ngành sản xuất phân bón có những tính chất sau:

– Màu sắc: Nước thải có màu đen, nâu hoặc xanh lá cây do chứa nhiều chất hữu cơ và chất màu.

– Độ pH: Nước thải có độ pH dao động từ 2 đến 12 do chứa nhiều axit và kiềm.

– Nhiệt độ: Nước thải có nhiệt độ cao do đến từ các quá trình nhiệt luyện và làm nguội.

– Độ đục: Nước thải có độ đục cao do chứa nhiều chất rắn lơ lửng và chất keo tụ.

– Hàm lượng chất hữu cơ: Nước thải có hàm lượng chất hữu cơ cao do chứa nhiều chất trung gian, chất dinh dưỡng và chất ô nhiễm hữu cơ.

– Hàm lượng chất vô cơ: Nước thải có hàm lượng chất vô cơ cao do chứa nhiều axit, kiềm, muối, Flour, Photphat và các chất hóa học.

– Hàm lượng chất khí: Nước thải có hàm lượng chất khí cao do chứa nhiều NH3, CO2, H2S và các khí độc.

Phương pháp xử lý nước thải nhà máy phân bón

Xử lý nước thải nhà máy sản xuất phân bón

Có nhiều phương pháp xử lý nước thải nhà máy phân bón, bao gồm:

Phương pháp hóa học

Phương pháp hóa học sử dụng các hóa chất để loại bỏ các chất ô nhiễm trong nước thải. Các phương pháp hóa học phổ biến bao gồm:

 • Phương pháp keo tụ – flo hóa: Sử dụng các chất keo tụ và chất flo hóa để tạo thành các bông keo thu giữ các chất ô nhiễm.
 • Phương pháp kết tủa – lọc: Sử dụng các hóa chất để kết tủa các chất ô nhiễm, sau đó lọc để loại bỏ.
 • Phương pháp oxy hóa – khử: Sử dụng các hóa chất để oxy hóa hoặc khử các chất ô nhiễm.

Phương pháp sinh học

Phương pháp sinh học sử dụng các vi sinh vật để phân hủy các chất ô nhiễm trong nước thải. Các phương pháp sinh học phổ biến bao gồm:

 • Phương pháp hiếu khí: Sử dụng các vi sinh vật hiếu khí để phân hủy các chất ô nhiễm trong môi trường có oxy.
 • Phương pháp kỵ khí: Sử dụng các vi sinh vật kỵ khí để phân hủy các chất ô nhiễm trong môi trường không có oxy.

Phương pháp vật lý

Phương pháp vật lý sử dụng các quá trình vật lý để loại bỏ các chất ô nhiễm trong nước thải. Các phương pháp vật lý phổ biến bao gồm:

 • Phương pháp lắng: Sử dụng trọng lực để loại bỏ các chất rắn lơ lửng.
 • Phương pháp lọc: Sử dụng các vật liệu lọc để loại bỏ các chất ô nhiễm.
 • Phương pháp khử trùng: Sử dụng các chất khử trùng để tiêu diệt các vi sinh vật gây hại.

Phương pháp kết hợp

Phương pháp kết hợp sử dụng kết hợp hai hoặc nhiều phương pháp xử lý để đạt hiệu quả cao hơn. Phương pháp kết hợp thường được sử dụng để xử lý nước thải có thành phần phức tạp.

Việc lựa chọn phương pháp xử lý nước thải nhà máy phân bón phù hợp phụ thuộc vào các yếu tố sau:

 • Thành phần và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải
 • Quy mô của nhà máy
 • Chi phí đầu tư và vận hành
 • Yêu cầu về chất lượng nước thải sau xử lý

Các nhà máy phân bón cần lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp để đảm bảo hiệu quả xử lý và tiết kiệm chi phí.

Các quy định về xử lý nước thải nhà máy phân bón

Tại Việt Nam, việc xử lý nước thải nhà máy phân bón được quy định tại các văn bản pháp luật sau:

 • Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
 • Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu
 • Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất thải nước

Theo các văn bản pháp luật này, các nhà máy phân bón có trách nhiệm xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường.

Kinh nghiệm thực tế trong xử lý nước thải nhà máy phân bón

Tại Việt Nam, đã có nhiều nhà máy phân bón áp dụng các phương pháp xử lý nước thải đạt hiệu quả cao. Một số kinh nghiệm thực tế có thể kể đến như:

Lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp với đặc điểm của nước thải

Để lựa chọn phương pháp xử lý nước thải nhà máy phân bón phù hợp, cần xem xét các yếu tố sau:

 • Thành phần và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải
 • Quy mô của nhà máy
 • Chi phí đầu tư và vận hành
 • Yêu cầu về chất lượng nước thải sau xử lý

Tuân thủ các quy định của pháp luật

Các nhà máy phân bón cần tuân thủ các quy định của pháp luật về xử lý nước thải, bao gồm:

 • Xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn quy định
 • Báo cáo định kỳ về hoạt động xử lý nước thải
 • Thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm

Tăng cường công tác quản lý

Cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về xử lý nước thải nhà máy phân bón, bao gồm:

 • Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về xử lý nước thải của các nhà máy phân bón
 • Hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý nước thải
 • Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp về bảo vệ môi trường

Kết luận

Xử lý nước thải nhà máy phân bón là một vấn đề quan trọng, cần được thực hiện nghiêm túc để bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Việc lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp, tuân thủ các quy định của pháp luật và tăng cường công tác quản lý là những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả xử lý nước thải nhà máy phân bón.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *