Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải TT Chỉnh Hình – Phục Hồi Chức Năng Vinh

Trung tâm Chỉnh hình – Phục hồi chức năng Vinh là một cơ sở y tế chuyên khoa phục hồi chức năng nằm trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.Nơi đây chăm sóc hàng ngàn bệnh nhân mỗi năm với các vấn đề liên quan đến chỉnh hình và phục hồi chức năng. Một trong những thách thức đối mặt Trung tâm là quản lý nước thải y tế an toàn và hiệu quả.

Với quy mô hoạt động ngày càng mở rộng, Trung tâm Chỉnh hình – Phục hồi chức năng Vinh cần phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế mới có công suất lớn hơn, đáp ứng được các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Tình hình nước thải y tế tại Trung tâm chỉnh hình – Phục hồi chức năng Vinh

Tình hình xử lý nước thải tại trung tâm chỉnh hình – Phục hồi chức năng Vinh

Tình hình nước thải y tế tại Trung tâm Chỉnh hình – Phục hồi chức năng Vinh hiện nay đang gặp một số vấn đề sau:

Nước thải y tế phát sinh nhiều: Với quy mô hoạt động ngày càng mở rộng, Trung tâm Chỉnh hình – Phục hồi chức năng Vinh đang phát sinh ngày càng nhiều nước thải y tế. Theo thống kê, trung bình mỗi ngày, Trung tâm phát sinh khoảng 10 m3 nước thải y tế.

Công suất xử lý của hệ thống hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu: Hệ thống xử lý nước thải y tế hiện tại của Trung tâm có công suất xử lý 5 m3/ngày đêm, chưa đáp ứng được nhu cầu xử lý nước thải y tế của Trung tâm. Điều này dẫn đến tình trạng nước thải y tế chưa được xử lý triệt để, gây ô nhiễm môi trường.

Hiệu quả xử lý của hệ thống hiện tại chưa cao: Hệ thống xử lý nước thải y tế hiện tại của Trung tâm sử dụng công nghệ xử lý tự hoại. Công nghệ này có hiệu quả xử lý không cao, chỉ có thể loại bỏ được một số chất ô nhiễm cơ bản.

Đề xuất giải pháp

Để giải quyết các vấn đề nêu trên, cần có các giải pháp sau:

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế mới có công suất lớn hơn

Để đáp ứng được nhu cầu xử lý nước thải y tế của Trung tâm, cần xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế mới có công suất lớn hơn. Hệ thống xử lý nước thải y tế mới cần sử dụng công nghệ xử lý sinh học hiếu khí để đạt hiệu quả xử lý cao nhất.

Tăng cường công tác quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải y tế

Để hệ thống xử lý nước thải y tế hoạt động hiệu quả, cần tăng cường công tác quản lý, vận hành hệ thống. Các hoạt động quản lý, vận hành cần được thực hiện thường xuyên, đúng quy trình kỹ thuật.

Với những đề xuất đặt ra thì Trung tâm Chỉnh hình – Phục hồi chức năng Vinh đã đi đến quyết định đi đến giải pháp mua sắm thiết bị xây dựng hệ thống xử lý nước thải mới với công suất 80m3 Ngày/đêm, được triển khai bơi công ty CP đầu tư phát triển và xây dựng Quốc Tế.

Quy trình xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế

Quy trình xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế bao gồm các bước sau:

Khảo sát, đánh giá hiện trạng

Bước đầu tiên cần thực hiện là khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước thải y tế hiện có của Trung tâm. Mục đích của bước này là xác định các thông số kỹ thuật của hệ thống hiện có, từ đó đánh giá được hiệu quả xử lý của hệ thống và xác định các vấn đề cần khắc phục.

Lựa chọn công nghệ xử lý phù hợp

Có nhiều công nghệ xử lý nước thải y tế khác nhau, bao gồm:

 • Công nghệ xử lý hóa lý
 • Công nghệ xử lý sinh học
 • Công nghệ xử lý kết hợp hóa lý và sinh học

Tùy thuộc vào đặc điểm của nước thải y tế, cần lựa chọn công nghệ xử lý phù hợp để đạt hiệu quả xử lý cao nhất.

Thiết kế hệ thống xử lý

Sau khi lựa chọn được công nghệ xử lý phù hợp, cần tiến hành thiết kế hệ thống xử lý. Thiết kế hệ thống xử lý phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về công suất xử lý, hiệu quả xử lý, chi phí đầu tư,…

Thi công xây dựng

Trên cơ sở thiết kế hệ thống xử lý, tiến hành thi công xây dựng hệ thống. Thi công xây dựng phải đảm bảo đúng thiết kế và chất lượng.

Lắp đặt thiết bị

Sau khi thi công xây dựng xong, tiến hành lắp đặt thiết bị. Lắp đặt thiết bị phải đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật.

Khởi động, vận hành hệ thống

Sau khi lắp đặt thiết bị xong, tiến hành khởi động, vận hành hệ thống. Khởi động, vận hành hệ thống phải đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

Công nghệ xử lý nước thải y tế tại Trung tâm Chỉnh hình – Phục hồi chức năng Vinh

Công nghệ xử lý nước thải AAO-MBR tại trung tâm chỉnh hình phục hồi chức năng Vinh

Hiện nay, Trung tâm Chỉnh hình – Phục hồi chức năng Vinh đang sử dụng hệ thống xử lý nước thải y tế theo công nghệ AAO+MBR

Công nghệ AAO+MBR là sự kết hợp giữa công nghệ AAO và công nghệ MBR. Công nghệ AAO là công nghệ xử lý sinh học hiếu khí, trong đó nước thải được xử lý qua ba bể: bể anoxic, bể thiếu khí và bể hiếu khí. Công nghệ MBR là công nghệ xử lý nước thải sinh học sử dụng màng lọc để tách cặn sinh học khỏi nước thải.

Hệ thống xử lý nước thải y tế tại Trung tâm Chỉnh hình – Phục hồi chức năng Vinh theo công nghệ AAO+MBR bao gồm các bể sau:

 • Bể tuyển nổi: Bể này có tác dụng tách các chất rắn lơ lửng, chất béo, dầu,…
 • Bể AAO: Bể này có tác dụng phân hủy các chất ô nhiễm hữu cơ trong nước thải bằng các vi sinh vật hiếu khí.
 • Bể MBR: Bể này có tác dụng tách cặn sinh học khỏi nước thải.
 • Bể khử trùng: Bể này có tác dụng khử trùng nước thải bằng các hóa chất hoặc bằng tia cực tím.

Hệ thống xử lý nước thải y tế theo công nghệ AAO+MBR có hiệu quả xử lý cao, đáp ứng được các quy định về bảo vệ môi trường. Hệ thống này có thể loại bỏ được các chất ô nhiễm hữu cơ, chất dinh dưỡng, vi sinh vật gây bệnh,…

Đánh giá hiệu quả hệ thống xử lý nước thải y tế

Công nghệ AAO+MBR là công nghệ xử lý nước thải y tế tiên tiến, có hiệu quả xử lý cao và phù hợp với các cơ sở y tế có quy mô vừa và nhỏ. Hệ thống này có thể loại bỏ được các chất ô nhiễm hữu cơ, chất dinh dưỡng, vi sinh vật gây bệnh,… Việc áp dụng công nghệ AAO+MBR tại Trung tâm Chỉnh hình – Phục hồi chức năng Vinh sẽ góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Cụ thể, hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải y tế theo công nghệ AAO+MBR tại Trung tâm Chỉnh hình – Phục hồi chức năng Vinh như sau:

 • Mùi: Nước thải sau xử lý không có mùi hôi
 • Màu sắc: Nước thải sau xử lý có màu trong
 • Độ đục: Nước thải sau xử lý có độ đục thấp
 • Độ pH: Nước thải sau xử lý có độ pH trung tính
 • Độ hòa tan của ôxy: Nước thải sau xử lý có độ hòa tan của ôxy cao
 • Hàm lượng các chất ô nhiễm: Nước thải sau xử lý đạt các quy định về bảo vệ môi trường.

Kết luận

Hệ thống xử lý nước thải y tế theo công nghệ AAO+MBR là một giải pháp hiệu quả để xử lý nước thải y tế. Hệ thống này có thể loại bỏ được các chất ô nhiễm hữu cơ, chất dinh dưỡng, vi sinh vật gây bệnh,… góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế tại Trung tâm Chỉnh hình – Phục hồi chức năng Vinh đã đánh dấu một bước quan trọng trong việc quản lý môi trường và sức khỏe cộng đồng. Hệ thống này không chỉ cải thiện hình ảnh và uy tín của Trung tâm mà còn đóng góp tích cực cho bảo vệ môi trường và sức khỏe con người. Triển vọng trong tương lai sẽ giúp Trung tâm tiếp tục thực hiện vai trò quan trọng của mình trong cộng đồng và trong lĩnh vực y tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *