Dự án xử lý nước thải y tế cho trung tâm y tế TP Điện Biên Phủ

Trung tâm y tế thành phố Điện Biên Phủ là một trong những trung tâm y tế lớn của tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên, như nhiều trung tâm y tế khác, trung tâm y tế thành phố Điện Biên Phủ đang đối mặt với vấn đề nước thải y tế. Nước thải y tế không được xử lý đúng cách có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho môi trường và sức khỏe con người. Vì vậy, việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế cho trung tâm y tế thành phố Điện Biên Phủ là rất cần thiết để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

Tình hình nước thải y tế tại Trung tâm Y Tế Điện Biên Phủ

Tình hình nước thải tại trung tâm y tế Thành Phố Điện Biên Phủ cần xử lý

Tình hình nước thải y tế tại Trung tâm Y Tế Điện Biên Phủ trước khi xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế như sau:

 • Nước thải y tế phát sinh từ các hoạt động khám chữa bệnh, phòng bệnh, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt của cán bộ, nhân viên y tế và người bệnh.
 • Nước thải y tế có chứa nhiều vi khuẩn, virus, ký sinh trùng gây bệnh, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
 • Nước thải y tế được thu gom và xử lý theo phương pháp truyền thống, như hố ga, bể tự hoại, rãnh thoát nước.

Việc xử lý nước thải y tế theo phương pháp truyền thống không đảm bảo hiệu quả, không đạt các quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước thải sau xử lý. Nước thải y tế chưa được xử lý có thể gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, cũng như vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, Trung tâm Y Tế Điện Biên Phủ đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế. Hệ thống xử lý nước thải y tế được đưa vào vận hành từ năm 2023, sử dụng công nghệ AAO kết hợp với các thiết bị xử lý như bể lắng, bể lọc và bể khử trùng. Hệ thống đã đạt được hiệu quả xử lý cao, đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước thải sau xử lý. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn A theo QCVN 27:2014/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế.

Việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế tại Trung tâm Y Tế Điện Biên Phủ là một giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

Quy trình xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế

Trung tâm y tế thành phố Điện Biên Phủ là một trong những trung tâm y tế lớn của tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên, như nhiều trung tâm y tế khác, trung tâm y tế thành phố Điện Biên Phủ đang đối mặt với vấn đề nước thải y tế. Nước thải y tế không được xử lý đúng cách có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho môi trường và sức khỏe con người. Vì vậy, việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế cho trung tâm y tế thành phố Điện Biên Phủ là rất cần thiết.

Quy trinh xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại trung tâm y tế bệnh viện tỉnh Điện Biên Phủ

Các phương pháp xử lý nước thải y tế thông dụng gồm:

 • Phương pháp xử lý sinh học
 • Phương pháp xử lý hóa học
 • Phương pháp xử lý vật lý

Mỗi phương pháp có ưu điểm và nhược điểm riêng. Vì vậy, việc lựa chọn phương pháp xử lý nước thải y tế phù hợp là rất quan trọng

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế cho trung tâm y tế thành phố Điện Biên Phủ

 • Khảo sát thực tế và đánh giá nhu cầu Trước khi tiến hành xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế cho trung tâm y tế thành phố Điện Biên Phủ, cần tiến hành khảo sát thực tế và đánh giá nhu cầu. Việc này giúp định rõ các thông số kỹ thuật cần thiết cho hệ thống.
 • Thiết kế hệ thống xử lý nước thải y tế Sau khi đã có các thông số kỹ thuật cần thiết, tiến hành thiết kế hệ thống xử lý nước thải y tế cho trung tâm y tế thành phố Điện Biên Phủ.
 • Lựa chọn thiết bị và vật liệu cần thiết Sau khi đã hoàn thành thiết kế, tiến hành lựa chọn các thiết bị và vật liệu cần thiết để tiến hành xây dựng hệ thống.
 • Tiến hành xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các thiết bị và vật liệu, tiến hành xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế cho trung tâm y tế thành phố Điện Biên Phủ.
 • Kiểm tra, điều chỉnh và nghiệm thu dự án Sau khi hoàn thành việc xây dựng, tiến hành kiểm tra, điều chỉnh và nghiệm thu dự án để đảm bảo hoạt động hiệu quả của hệ thống.

Kết luận

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế tại Trung tâm Y Tế Điện Biên Phủ không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn là một biện pháp quan trọng để bảo vệ môi trường. Nó sẽ mang lại lợi ích lâu dài và giúp TP Điện Biên Phủ đạt được mục tiêu về chất lượng dịch vụ y tế và môi trường sạch sẽ.

Hệ thống xử lý nước thải y tế tại trung tâm y tế thành phố Điện Biên Phủ đã được đưa vào vận hành từ năm 2023. Hệ thống sử dụng công nghệ AAO kết hợp với các thiết bị xử lý như bể lắng, bể lọc và bể khử trùng.

Hệ thống đã đạt được hiệu quả xử lý cao, đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước thải sau xử lý. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn A theo QCVN 27:2014/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế.

Để hệ thống xử lý nước thải y tế hoạt động hiệu quả, cần có sự quan tâm của các cấp, các ngành, cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở y tế và đơn vị quản lý môi trường.

Cụ thể, cần có các biện pháp sau:

 • Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên y tế và người bệnh về bảo vệ môi trường.
 • Thực hiện các biện pháp giảm thiểu lượng nước thải y tế phát sinh.
 • Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải y tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *