Lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động cho doanh nghiệp

Vệ sinh môi trường lao động là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn và hiệu quả của người lao động. Doanh nghiệp cần lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, phòng ngừa và xử lý các vấn đề liên quan đến môi trường lao động. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm, ý nghĩa, các loại và cách lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động.

Các yếu tố vệ sinh môi trường lao động

Các yếu tố vệ sinh môi trường lao động

Vệ sinh môi trường lao động là tình trạng của môi trường lao động, bao gồm các yếu tố như:

 • Nhiệt độ, độ ẩm, áp suất không khí, ánh sáng, độ ồn, độ rung, bức xạ, điện từ trường, tĩnh điện, …
 • Chất bụi, khí, hơi, sương, mùi, …
 • Vi sinh vật, ký sinh trùng, …
 • Hóa chất, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất gây dị ứng, chất gây ung thư, …
 • Các yếu tố khác có ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của người lao động.
 • Các yếu tố vệ sinh môi trường lao động cần được kiểm soát và giảm thiểu để đảm bảo mức độ an toàn và phù hợp với tiêu chuẩn quy định.

Các tác hại của môi trường lao động không đảm bảo

Môi trường lao động không đảm bảo vệ sinh môi trường lao động có thể gây ra các tác hại cho người lao động, như:

 • Gây ra các bệnh nghề nghiệp, như bệnh phổi bụi, bệnh nhiễm trùng, bệnh ung thư, bệnh da, bệnh tim mạch, bệnh thần kinh, …
 • Gây ra các tai nạn lao động, như cháy nổ, ngộ độc, bị rơi, bị cắt, bị đâm, bị kẹt, bị điện giật, …
 • Gây ra các rối loạn tâm sinh lý, như căng thẳng, mất ngủ, trầm cảm, lo âu, …
 • Giảm hiệu quả lao động, như mệt mỏi, sa sút trí tuệ, giảm năng suất, giảm chất lượng, …
 • Do đó, lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động là một nhiệm vụ cần thiết và bắt buộc đối với doanh nghiệp.

Các quy định pháp lý về vệ sinh môi trường lao động

Nghị định 39/2016/NĐ-CP

Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định về vệ sinh môi trường lao động, trong đó có các nội dung sau:

 • Quy định về các yếu tố vệ sinh môi trường lao động, các tiêu chuẩn, giới hạn cho phép, các biện pháp đảm bảo, các trách nhiệm của các bên liên quan.
 • Quy định về quan trắc, đo mẫu, kiểm tra, đánh giá vệ sinh môi trường lao động, các yêu cầu, thủ tục, tần suất, nội dung, phương pháp, kết quả, báo cáo, cơ quan thực hiện.
 • Quy định về lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động, các yêu cầu, thủ tục, nội dung, hình thức, thời hạn, cơ quan thực hiện, cơ quan quản lý.
 • Quy định về xử lý vi phạm, các hành vi vi phạm, các biện pháp xử lý, các cơ quan có thẩm quyền, các quy trình, thủ tục, hình thức, mức xử phạt.

Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ và cải thiện môi trường, trong đó có các nội dung sau:

 • Quy định về các loại hồ sơ môi trường, các yêu cầu, thủ tục, nội dung, hình thức, thời hạn, cơ quan thực hiện, cơ quan quản lý.
 • Quy định về các loại giấy phép môi trường, các yêu cầu, thủ tục, nội dung, hình thức, thời hạn, cơ quan thực hiện, cơ quan quản lý.
 • Quy định về quan trắc, kiểm tra, đánh giá môi trường, các yêu cầu, thủ tục, nội dung, phương pháp, kết quả, báo cáo, cơ quan thực hiện, cơ quan quản lý.
 • Quy định về xử lý vi phạm, các hành vi vi phạm, các biện pháp xử lý, các cơ quan có thẩm quyền, các quy trình, thủ tục, hình thức, mức xử phạt.

Thông tư 19/2016/TT-BYT

Thông tư 19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế quy định về khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, trong đó có các nội dung sau:

 • Quy định về mục đích, đối tượng, tần suất, nội dung, phương pháp, kết quả, báo cáo, cơ quan thực hiện, cơ quan quản lý của khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.
 • Quy định về các tiêu chuẩn, điều kiện, trách nhiệm của các cơ sở y tế được phép thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Các loại hồ sơ vệ sinh môi trường lao động cần lập

Các loại hồ sơ môi trường cần phải có

Theo các quy định pháp lý về vệ sinh môi trường lao động, doanh nghiệp cần lập các loại hồ sơ sau:

Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động

Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động là tài liệu ghi nhận các thông tin về các yếu tố vệ sinh môi trường lao động tại cơ sở lao động, kết quả quan trắc, đo mẫu, kiểm tra, đánh giá vệ sinh môi trường lao động, các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường lao động.

Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động cần được lập đầy đủ, chính xác, khách quan, khoa học, theo mẫu quy định. Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động cần được lập lại khi có sự thay đổi về công nghệ, quy trình sản xuất, hoặc khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động cần được lưu giữ tại cơ sở lao động và cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước khi có yêu cầu.

Giấy phép xả khí thải

Giấy phép xả khí thải là giấy phép do cơ quan quản lý nhà nước cấp cho doanh nghiệp để cho phép xả khí thải vào không khí.

Giấy phép xả khí thải cần được cấp trước khi doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, thay đổi, nâng cấp, đưa vào sử dụng các nguồn phát thải khí.

Giấy phép xả khí thải cần được cấp lại khi có sự thay đổi về công nghệ, quy trình sản xuất, hoặc khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Giấy phép xả khí thải cần được lưu giữ tại cơ sở lao động và cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước khi có yêu cầu.

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại là giấy phép do cơ quan quản lý nhà nước cấp cho doanh nghiệp để cho phép xử lý các loại chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại cần được cấp trước khi doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, thay đổi, nâng cấp, đưa vào sử dụng các cơ sở xử lý chất thải nguy hại.

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại cần được cấp lại khi có sự thay đổi về công nghệ, quy trình xử lý, hoặc khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại cần được lưu giữ tại cơ sở lao động và cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước khi có yêu cầu.

Giấy phép xả nước thải

Giấy phép xả nước thải là giấy phép do cơ quan quản lý nhà nước cấp cho doanh nghiệp để cho phép xả nước thải vào nguồn nước.

Giấy phép xả nước thải cần được cấp trước khi doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, thay đổi, nâng cấp, đưa vào sử dụng các nguồn xả nước thải.

Giấy phép xả nước thải cần được cấp lại khi có sự thay đổi về công nghệ, quy trình sản xuất, hoặc khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Giấy phép xả nước thải cần được lưu giữ tại cơ sở lao động và cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước khi có yêu cầu.

Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường là giấy xác nhận do cơ quan quản lý nhà nước cấp cho doanh nghiệp để xác nhận rằng doanh nghiệp đã lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định.

Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cần được cấp trước khi doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, thay đổi, nâng cấp, đưa vào sử dụng các cơ sở sản xuất, kinh doanh có ảnh hưởng đến môi trường.

Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cần được cấp lại khi có sự thay đổi về công nghệ, quy trình sản xuất, hoặc khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cần được lưu giữ tại cơ sở lao động và cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước khi có yêu cầu.

Giấy phép xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Giấy phép xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường là giấy phép do cơ quan quản lý nhà nước cấp cho doanh nghiệp để xác nhận rằng doanh nghiệp đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo quy định.

Giấy phép xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường cần được cấp sau khi doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, thay đổi, nâng cấp, đưa vào sử dụng các công trình bảo vệ môi trường, như hệ thống xử lý khí thải, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý chất thải nguy hại, v.v.

Giấy phép xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Xem thêm: Các yêu cầu khi lập hồ sơ môi trường mà các doanh nghiệp cần biết

Các biện pháp cải thiện và phòng ngừa vấn đề vệ sinh môi trường lao động

Các biện pháp cải thiện và phòng ngừa vấn đề vệ sinh môi trường lao động

Lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động là một bước quan trọng để tuân thủ pháp luật và bảo vệ sức khỏe, an toàn của người lao động. Tuy nhiên, ngoài việc lập hồ sơ, doanh nghiệp cần thực hiện các biện pháp cải thiện và phòng ngừa vấn đề vệ sinh môi trường lao động, như:

Cải thiện điều kiện lao động

Doanh nghiệp cần cải thiện điều kiện lao động bằng cách:

 • Thiết kế, bố trí, sắp xếp, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị, máy móc, công cụ, vật liệu, nguyên liệu, sản phẩm, phương tiện lao động sao cho đảm bảo an toàn, vệ sinh, tiết kiệm, hiệu quả.
 • Lựa chọn, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp với từng loại công việc, nguy cơ, mức độ nguy hiểm, độc hại.
 • Thực hiện các biện pháp kỹ thuật, tổ chức, quản lý để giảm thiểu, loại bỏ, ngăn chặn, kiểm soát các yếu tố vệ sinh môi trường lao động có hại, nguy hiểm, độc hại.
 • Thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, sơ cứu, cấp cứu, khắc phục hậu quả khi xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố môi trường.

Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

Doanh nghiệp cần khám sức khỏe định kỳ cho người lao động bằng cách:

 • Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định của pháp luật, bao gồm: khám sức khỏe trước khi nhận việc, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, khám sức khỏe khi chuyển công việc, khám sức khỏe khi nghỉ việc.
 • Lựa chọn, hợp đồng, giao nhiệm vụ cho các cơ sở y tế có đủ điều kiện, năng lực, uy tín, được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép hoặc công nhận để thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.
 • Theo dõi, kiểm tra, đánh giá, xử lý kết quả khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, bao gồm: thông báo kết quả, cấp giấy chứng nhận sức khỏe, đề xuất các biện pháp bảo vệ, nâng cao sức khỏe, điều trị, chăm sóc, phục hồi sức khỏe, thay đổi công việc, nghỉ hưu, v.v.

Đào tạo và nâng cao nhận thức về vệ sinh môi trường lao động

Doanh nghiệp cần đào tạo và nâng cao nhận thức về vệ sinh môi trường lao động bằng cách:

 • Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện các chương trình, khóa học, lớp học, buổi hội thảo, tập huấn, v.v. về vệ sinh môi trường lao động cho người sử dụng lao động, người lao động, đại diện của người lao động, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan tư vấn, cơ quan kiểm tra, v.v.
 • Lựa chọn, hợp đồng, giao nhiệm vụ cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện, năng lực, uy tín, được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép hoặc công nhận để thực hiện các chương trình, khóa học, lớp học, buổi hội thảo, tập huấn, v.v. về vệ sinh môi trường lao động.
 • Theo dõi, kiểm tra, đánh giá, xử lý kết quả đào tạo và nâng cao nhận thức về vệ sinh môi trường lao động, bao gồm: cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận, đề xu

Kết Luận:

Việc lập hồ sơ vệ sinh môi trường là một bước quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và sức khỏe cho nhân viên và cộng đồng xung quanh, đồng thời tăng cường uy tín và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Bằng việc tuân thủ các quy trình và quy định, doanh nghiệp có thể đóng góp tích cực vào bảo vệ môi trường và xây dựng một cộng đồng bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *