Dự án lắp đặt lò đốt rác thải y tế LĐYT-1520DCI cho bệnh viện tỉnh Xay Sổm Bun, CHDCND Lào

Dự án lắp đặt hệ thống lò đốt rác thải y tế LDYT-1520 DCI cho Bệnh viện tỉnh Xay Sổm Bun, huyện A Nu Vông, tỉnh Xay Sổm Bun, nước CHDCND Lào được triển khai nhằm giải quyết vấn đề xử lý rác thải y tế tại bệnh viện.

Mục đích của dự án là nhằm xử lý triệt để rác thải y tế, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Dự án mang lại nhiều lợi ích cho Bệnh viện tỉnh Xay Sổm Bun, bao gồm:

 • Xử lý triệt để rác thải y tế, hạn chế ô nhiễm môi trường và sức khỏe cộng đồng.
 • Tạo điều kiện cho bệnh viện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
 • Tạo cơ hội cho các cán bộ y tế được đào tạo nâng cao về kỹ thuật xử lý rác thải y tế.

Mô tả chi tiết dự án

Mô hình lò đốt rác thải y tế LĐYT-1520DCI cho bệnh viện Say Sổm Bun, huyện A Nu Vông, tỉnh Xay Sổm Bun

Hệ thống lò: Lò đôt rác thải y tế LĐYT-1520 DCI

Công suất lò: 15 – 20 Kg/giờ

Chât lượng khí thải sau xử lý:

 • Nồng độ các thông số ô nhiễm: Chất lượng khí thải sau xử lý đáp ứng QCVN 02:2012/BTNMT
 • Phương pháp phân tích các thông số ô nhiễm trong khí thải: Theo Quy chuẩn QCVN 02:2012/BTNMT

Đây là hệ thống lò đốt rác thải y tế tiên tiến, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong việc tiêu hủy rác thải y tế.

Hệ thống có khả năng xử lý lượng rác thải lớn mà bệnh viện tạo ra. Nó sử dụng công nghệ hiện đại đảm bảo tiêu hủy an toàn và hiệu quả. Quy trình xử lý đảm bảo không có chất độc hại hoặc tác nhân lây nhiễm còn tồn tại.

Quy trình triển khai dự án

Lập kế hoạch triển khai dự án: Kế hoạch triển khai dự án được lập bởi Ban Quản lý dự án của Công ty Quốc Tế, với sự tham gia của các bên liên quan như nhà sản xuất, đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công… Kế hoạch triển khai dự án được trình lên Hội đồng nghiệm thu dự án của Công ty Quốc tế để phê duyệt.

Mua sắm thiết bị: Tiến hành mua sắm thiết bị vật tư để sản xuất lò theo hợp đồng

Lắp đặt hệ thống: Đơn vị thi công tiến hành lắp đặt hệ thống lò đốt rác thải y tế tại vị trí dự kiến theo đúng thiết kế kỹ thuật. Công tác lắp đặt hệ thống được giám sát chặt chẽ bởi đơn vị tư vấn giám sát.

Đào tạo vận hành cho cán bộ y tế: Đội ngũ kỹ, chuyên viên kỹ thuật tổ chức đào tạo vận hành lò đốt rác thải y tế cho cán bộ y tế của Bệnh viện tỉnh Xay Sổm Bun. Nội dung đào tạo bao gồm các kiến thức về nguyên lý hoạt động, quy trình vận hành, bảo trì, bảo dưỡng lò đốt rác thải y tế.

Khởi động hệ thống: Sau khi hoàn thành các bước trên, Đơn vị triển khai tiến hành khởi động hệ thống lò đốt rác thải y tế. Quá trình khởi động hệ thống được thực hiện theo đúng quy trình của nhà sản xuất.

Kết quả triển khai dự án: Dự án lắp đặt lò đốt rác thải y tế LĐYT-1520DCI của Công Ty CP đầu tư phát triển và xây dựng Quốc Tế đã được triển khai thành công, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và tiến độ đề ra. Hệ thống lò đốt rác thải y tế đã được đưa vào vận hành ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý rác thải y tế tại Bệnh viện tỉnh Xay Sổm Bun.

Kết bài:

Dự án lắp đặt lò đốt rác thải y tế LĐYT-1520DCI cho Bệnh viện tỉnh Xay Sổm Bun, huyện A Nu Vông, tỉnh Xay Sổm Bun, nước CHDCND Lào là một dự án thành công, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý rác thải y tế tại bệnh viện này.

Dự án đã được triển khai thành công, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và tiến độ đề ra. Hệ thống lò đốt rác thải y tế đã được đưa vào vận hành ổn định, đảm bảo xử lý triệt để rác thải y tế, không gây ô nhiễm môi trường.

Dự án đã mang lại nhiều lợi ích cho Bệnh viện tỉnh Xay Sổm Bun, bao gồm:

 • Xử lý triệt để rác thải y tế, hạn chế ô nhiễm môi trường và sức khỏe cộng đồng.
 • Tạo điều kiện cho bệnh viện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
 • Tạo cơ hội cho các cán bộ y tế được đào tạo nâng cao về kỹ thuật xử lý rác thải y tế.

Để nâng cao hiệu quả của dự án, cần có các biện pháp sau:

 • Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ y tế và người dân về tầm quan trọng của việc xử lý rác thải y tế.
 • Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc vận hành và bảo dưỡng hệ thống lò đốt rác thải y tế.
 • Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển các công nghệ xử lý rác thải y tế tiên tiến, thân thiện với môi trường.

Dự án lắp đặt lò đốt rác thải y tế LĐYT-1520DCI là một mô hình điển hình cho việc hợp tác giữa Việt Nam và Lào trong lĩnh vực y tế. Dự án đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ môi trường, đồng thời tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *