Quy chuẩn nước sinh hoạt đạt kỹ thuật quốc gia mới 2024

Quy chuẩn nước sinh hoạt là những quy định về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, được ban hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quy chuẩn nước sinh hoạt nhằm đảm bảo chất lượng nước sạch an toàn cho sức khỏe con người và bảo vệ môi trường.

Mục đích của việc quy định chất lượng nước sinh hoạt

Những quy định về chất nước nước thải sinh hoạt

Việc quy định chất lượng nước sinh hoạt có mục đích chính là đảm bảo rằng nguồn nước mà con người sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và lành mạnh. Dưới đây là một số mục đích cụ thể của việc quy định chất lượng nước sinh hoạt:

 • Bảo vệ Sức Khỏe Cộng Đồng: Tiêu chuẩn chất lượng nước sinh hoạt được thiết lập để đảm bảo rằng nước được sử dụng để uống, nấu ăn, và các mục đích sinh hoạt khác đáp ứng các yêu cầu an toàn và không gây hại cho sức khỏe con người.
 • Ngăn Chặn Bệnh Tật và Dịch Bệnh: Chất lượng nước tốt giúp ngăn chặn sự lây lan của các bệnh tật và dịch bệnh do nước, đặc biệt là các bệnh liên quan đến nước như tiêu chảy, vi khuẩn, và vi rút.
 • Bảo Vệ Môi Trường Nước: Quy định chất lượng nước cũng hướng đến việc bảo vệ môi trường nước, ngăn chặn ô nhiễm và giữ cho nguồn nước tự nhiên không bị ảnh hưởng đến mức không thể chấp nhận được.
 • Đảm Bảo An Toàn Tài Nguyên Nước: Các tiêu chuẩn chất lượng nước cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và quản lý tài nguyên nước. Điều này bao gồm việc duy trì lượng nước cần thiết và ngăn chặn việc lạm dụng nguồn nước.
 • Tạo Điều Kiện Thuận Lợi Cho Phát Triển Kinh Tế: Nước là một nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế. Bằng cách đảm bảo chất lượng nước tốt, quy định giúp tạo ra điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, công nghiệp và dân cư.
 • Tuân Thủ Với Quy Chuẩn và Luật Pháp: Việc quy định chất lượng nước cũng giúp đảm bảo rằng mọi nguồn nước đều tuân thủ các quy chuẩn và luật pháp liên quan, đặt ra để bảo vệ cộng đồng và môi trường.

Các tiêu chuẩn chất lượng nước sinh hoạt

Quy chuẩn nước sinh hoạt quy định các tiêu chuẩn về chất lượng nước sinh hoạt, bao gồm các thông số vi sinh vật, hóa học, và vật lý.

Các tiêu chuẩn về nước thải sinh hoạt

Các thông số vi sinh vật

Các thông số vi sinh vật là các chỉ tiêu đánh giá khả năng nhiễm khuẩn của nước. Các thông số vi sinh vật thường được kiểm tra trong nước sinh hoạt bao gồm:

 • Coliform (vi khuẩn coliforms)
 • coli hoặc Conform chịu nhiệt
 • Salmonella
 • Shigella
 • Vi khuẩn hiếu khí kỵ khí tổng số (ANC)
 • Coliform dạng bào tử (Cryptosporidium, Giardia)

Các thông số hóa học

Các thông số hóa học là các chỉ tiêu đánh giá khả năng nhiễm độc của nước. Các thông số hóa học thường được kiểm tra trong nước sinh hoạt bao gồm:

 • Arsenic
 • Chì
 • Fluorua
 • Mangan
 • Nitrat
 • Phốt phát
 • Clo dư tự do
 • Độ cứng
 • pH

Các thông số vật lý

Các thông số vật lý là các chỉ tiêu đánh giá tính chất vật lý của nước. Các thông số vật lý thường được kiểm tra trong nước sinh hoạt bao gồm:

 • Màu sắc
 • Mùi vị
 • Độ đục
 • Độ pH

Phương pháp xác định giá trị thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt là nguồn thải chứa nhiều chất ô nhiễm, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước tiếp nhận. Để đánh giá mức độ ô nhiễm của nước thải sinh hoạt, cần xác định giá trị của các thông số ô nhiễm.

Phương pháp xác định giá trị thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt được thực hiện theo hướng dẫn của các tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn phân tích tương ứng của các tổ chức quốc tế.

Thông số xác định quy chuẩn đầu ra của nước thải sinh hoạt

Dưới đây là một số phương pháp xác định giá trị thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt:

 • Phương pháp xác định pH: Phương pháp này sử dụng giấy quỳ, máy đo pH hoặc phương pháp điện thế kế để xác định độ axit hoặc bazơ của nước thải.
 • Phương pháp xác định BOD5: Phương pháp này sử dụng phương pháp cấy và pha loãng để xác định lượng oxy cần thiết cho vi sinh vật phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải trong vòng 5 ngày.
 • Phương pháp xác định chất rắn lơ lửng: Phương pháp này sử dụng phương pháp lọc qua các lọc sợi thủy tinh để xác định lượng chất rắn lơ lửng trong nước thải.
 • Phương pháp xác định hàm lượng tổng chất rắn hòa tan: Phương pháp này sử dụng phương pháp cân bằng khối lượng để xác định tổng lượng chất rắn hòa tan trong nước thải.
 • Phương pháp xác định hàm lượng gốc sunphua và sunphát: Phương pháp này sử dụng phương pháp đo quang phổ để xác định hàm lượng gốc sunphua và sunphát trong nước thải.
 • Phương pháp xác định amoni: Phương pháp này sử dụng phương pháp chưng cất và chuẩn độ để xác định hàm lượng amoni trong nước thải.
 • Phương pháp xác định nitrat: Phương pháp này sử dụng phương pháp trắc phổ dùng axit sunfosalixylic để xác định hàm lượng nitrat trong nước thải.
 • Phương pháp xác định chất hoạt động bề mặt: Phương pháp này sử dụng phương pháp đo phổ Metylen xanh để xác định hàm lượng chất hoạt động bề mặt trong nước thải.
 • Phương pháp xác định các ion Florua, Clorua, Nitrit, Orthophotphat, Bromua, Nitrat và Sunfat hòa tan: Phương pháp này sử dụng phương pháp sắc ký lỏng ion để xác định hàm lượng các ion trên trong nước thải.
 • Phương pháp phát hiện và đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt và Escherichia coli giả định: Phương pháp này sử dụng phương pháp màng lọc hoặc phương pháp nhiều ống để phát hiện và đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt và Escherichia coli giả định trong nước thải.

Việc xác định giá trị thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt là cần thiết để đánh giá mức độ ô nhiễm của nước thải, từ đó có biện pháp xử lý phù hợp, bảo vệ môi trường.

Quản lý chất lượng nước sinh hoạt

Quản lý chất lượng nước sinh hoạt là quá trình thiết lập, duy trì và giám sát các tiêu chuẩn và biện pháp để đảm bảo rằng nguồn nước được sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày đáp ứng các yêu cầu an toàn và lành mạnh, đảm bảo nước sinh hoạt đạt quy chuẩn. Quản lý chất lượng nước sinh hoạt bao gồm các hoạt động sau:

 • Xây dựng và ban hành quy chuẩn nước sinh hoạt.
 • Kiểm tra, giám sát chất lượng nước sinh hoạt.
 • Xử lý nước thải.
 • Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ nguồn nước và sử dụng nước sạch an toàn.

Kết luận

Quy chuẩn nước sinh hoạt là những quy định quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng nước sạch an toàn cho sức khỏe con người và bảo vệ môi trường. Việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quy chuẩn nước sinh hoạt là trách nhiệm của cả các cơ quan quản lý và người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *